Go to main navigation
kakuma-refugee-camp.jpg

Flyktinglägret Kakuma.

Foto: tom albinson / Flickr

nyhet

Flyktingar krävdes på pengar för gratistjänster

Flyktingar i den kenyanska flyktinglägret Kakuma har i flera år fått betala lokalanställda för gratistjänster som mat, skola, sjukvård och administration. Sida finansierar genom samarbetspartners organisationer som är verksamma i lägret.

Enligt Sida finns det hittills inga tecken på att biståndspengar försvunnit eller används fel.

– Vi kan ännu inte se att pengar har använts på fel sätt eller försvunnit. I det här fallet handlar missförhållandena inte om förskingring av biståndsmedel, utan om ett systemfel där flyktingar utnyttjas av dem som är satta att skydda dem, säger Susanne Mikhail, chef för det humanitära biståndet på Sida.

UNHCR har gjort polisanmälan och vidtagit disciplinära åtgärder mot fem lokalt anställda.

– Vi ser mycket allvarligt på det som kommit fram och att höra att personal utnyttjat de svagaste och mest sårbaras utsatthet på det här viset är helt oacceptabelt, säger Susanne Mikhail.

Flyktinglägret i Kakuma har funnits sedan 1992 och rymmer omkring 180 000 flyktingar. UNHCR fick tips om oegentligheter förra året direkt av flyktingarna själva. Enligt UNHCR ska verksamheten pågått i flera år. Omfattningen av oegentligheterna klarläggs i UNHCR:s slutrapport som väntas inom kort.

Mikael Färnbo