Go to main navigation
20151030_Syrians_and_Iraq_refugees_arrive_at_Skala_Sykamias_Lesvos_Greece_2.jpg

Migranter anländer med båt till grekiska Lesbos år 2015. Flyktingavtalet mellan EU och Turkiet gör att allt fler nu tar vägen via Libyen.

Foto: Ggia

Nyhet

Flyktingavtal mellan EU och Libyen inte aktuellt

Etableringen av nya migrationscenter i Libyen tycks inte längre aktuellt för EU. Läget i Libyen liknar inbördeskrig och någon fungerande libysk stat finns inte enligt forskaren Mikael Eriksson. 

Med våren i antågande kommer allt fler flyktingbåtar över Medelhavet. Hittills i år har 25000 migranter tagit den farliga sjövägen enligt Sydsvenskan. Efter EU:s flyktingavtal med Turkiet kommer numera den huvudsakligen strömmen av båtar från Libyen. Men något flyktingavtal mellan EU och Libyen tycks inte kunna ske den närmsta tiden på grund av inbördeskrigsliknande läget i landet och avsaknaden av en fungerande stat.

– Situationen i Libyen är väldigt komplex. EU-Turkiet avtalet kan inte kopieras där eftersom situationerna är så olika. Det finns ingen universallösning, säger en talesperson för EU-kommissionen som enligt EU:s kommunikationspolicy inte vill gå ut med sitt namn.  

OmVärlden har tidigare berättat om interna EU-diskussioner där Österrike lagt fram förslag om att etablera nya ”skyddszoner” för flyktingar i Libyen. Enligt förslaget skulle migranter från dessa zoner kunna söka asyl i EU på distans. Då skulle mottagningstrycket i EU och antalet farliga resor över havet minska. Förslaget tycks dock inte vunnit stöd bland övriga medlemsländer.

– EU har inga planer på att etablera nya center i Libyen. Det finns redan migrationsmottagningscenter i landet och vi arbetar tillsammans med IOM (Internationella migrationsorganisationen) och UNHCR (FN:s flyktingorgan) för att förbättra förhållandena där, säger talespersonen för EU-kommissionen.

Ett land i inbördeskrig

Mikael Eriksson arbetar på Nordiska Afrikainstitutet och forskar om läget i Libyen. Han beskriver situationen i Libyen som närmast ett inbördeskrig. I Tubruk i landets östra del styr general Khalifa Haftar, tidigare ledare för Libyens armé efter diktatorn Muammar Khaddaffis död år 2011. I Tripoli styr en samlingsregering under Fayez al-Sarraj med stöd från FN och EU.

Enligt Mikael Eriksson finns ett enormt tryck från EU på samlingsregeringen i Tripoli för att hantera migrationsströmmarna i landet och etablera mottagningscenter för flyktingar.

– Men det är ju nästan i praktiken omöjligt givet det rådande säkerhetsklimatet i landet. Men trycket från EU är enormt på al-Sarraj att han ska kunna leverera på den här punkten, säger Mikael Eriksson.

Han menar att EU stöttar samlingsregeringen i Tripoli för att få en partner som kan hantera flyktingströmmarna.

– Man vill helt enkelt få någon att förhandla med. För att få bukt med migrationen, säger Mikael Eriksson.

Migranter uppmanas återvända hem

Internationella migrationsorganisationen (IOM) beräknar att cirka 700 000 till en miljon flyktingar för närvarande finns i Libyen. De huvudsakliga ursprungsländerna är Egypten, Niger, Sudan, Nigeria, Bangladesh, Mali och Syrien och det slutliga målet för många migranter är Europa. Hittills under år 2017 har 515 personer mist livet i havet mellan Libyen och Italien enligt Sydsvenskan.

Utöver finansiering av flyktingläger och säkerhetsåtgärder i Libyen har EU även startat projekt för ”frivilligt återvändande”. 20 miljoner euro ska under år 2017 spenderas för att möjliggöra återvändande till ursprungsländerna för migranter som fastnat i Libyen.

Mikael Eriksson på Nordiska Afrikainstitutet tror dock på en fortsatt migrationsström över Libyen och andra länder i Nordafrika, även om säkerhetsläget förbättrades och den libyska staten återuppstod.

– De här långa gränserna kommer aldrig någonsin att kunna kontrolleras helt, säger han.

Daniel Fjellborg