Go to main navigation
somalia-famine.jpg

Foto: UN Photo/Stuart Price

nyhet

FN om Somalia: ”Kan bli svält i en omfattning vi aldrig tidigare sett”

”Om inget görs så kommer vi få se en svält i en omfattning som vi aldrig tidigare sett”.

Det varnar nu FN:s särskilde samordnare för humanitära insatser i Somalia, Peter de Clercq. År 2011, när landet senast drabbades av en svältkatastrof, dog 260 000 människor.

Endast sex år sedan den senaste svältkatastrofen står Somalia nu på raden till en ny, och potentiellt ännu värre, katastrof. De varningarna kommer nu från FN:s särskilda samordnare i Somalia, Peter de Clercq.

– Om vi inte skalar upp hjälpinsatserna nu kommer det att kosta liv, förstöra människors levebröd och underminera fredsprocessen, säger han.

I stora delar av Somalia råder svår i dag torka efter två uteblivna regnperioder i följd. I de värst drabbade områdena har grödor och boskap dött och befolkningen har blivit tvungna att sälja sina tillgångar och låna pengar och mat för att överleva.

Halva befolkningen i behov av hjälp

FN räknar nu med att 6,2 miljoner människor – mer än hälften av Somalias befolkningen – är i behov att hjälp. Det är en ökning från fem miljoner i september. Det inkluderar även de som befinner sig i en akut krissituation, vilkas antal har ökat drastiskt under samma period: från drygt en miljon till tre miljoner människor.

Värst drabbade är barnen. FN räknar med att 363 000 barn är akut undernärda, varav 71 000 barn är behov av livsuppehållande vård.

– Situationen i dag är väldigt lik situationen inför svältkatastrofen år 2010-2011. Vi ser många tecken på att vi nu går in i en fas som kan leda till en katastrof, säger Richard Trenchard, ansvarig för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, i Somalia.

Under 2017 har Sida budgeterat för 94 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Somalia. Samtidigt har Sida en fond på nästan en miljard för oförutsedda kriser under året.

Mikael Färnbo