Go to main navigation
1024px-Afghan_refugees_returning_from_Pakistan_in_2004.jpg

Afghanska flyktingar återvänder till Kabul efter år av exil i Pakistan. 

Foto: USAID

nyhet

FN ser på medan Pakistan driver ut 600 000 afghanska flyktingar

Det senaste halvåret har Pakistan drivit 600 000 afghaner tillbaka över gränsen.

– Vi pratar om över en halv miljon människor som återvänder till en krigszon. Det är ju en enorm ansträngning för ett land, säger Klas Bjurström från Svenska Afghanistankommittén.

I en ny rapport, baserad på 115 intervjuer med återvändande flyktingar, menar organisationen Human Rights Watch att pakistanska myndigheter sedan juli 2016 på ett systematiskt sätt har tvingat över en halv miljon afghaner att återvända till Afghanistan mot deras vilja. Genom återkommande nattliga räder från polis och hot om deportering under vintermånaderna har flyktingar pressats ut ur Pakistan.

Enligt Klas Bjurström, på den svenska hjälporganisationen Svenska Afghanistankommittén (SAK), har strömmen av återvändande flyktingar lett till stort tryck på samhället i östra Afghanistan. SAK ansvarar bland annat för sjukvård och utbildning i Laghman-provinsen i östra Afghanistan. Provinsen har vanligtvis ungefär 600 000 invånare och ligger mitt i den återvändande flyktingströmmen.

– De återvändande ska ju använda samma resurser som alla andra. Det finns inte sjukvård så det räcker till, säger Klas Bjurström.

– Inom utbildningssektorn är det samma sak, en stor press. Utbildningssituationen i Pakistan är i nästan alla avseenden bättre än i Afghanistan. Många lämnar en situation där de har utbildningsmöjligheter till en där den är väldigt begränsad, säger Klas Bjurström.

Klas Bjurström berättar också att SAK:s ersättning för att bedriva verksamheten i Laghman-provinsen inte får något extra tillskott från det internationella samfundet, trots det stora flyktingåtervändandet. SAK har därför sökt pengar från Sida för att försöka täcka kostnaderna.

– Vi får 5 dollar per person och år för att bekosta primärvården. Världshälsoorganisationens rekommendation ligger på 44 dollar. Och totalsumman vi får räknas heller inte upp när det kommer till så många nya människor, säger Klas Bjurström.

Human Rights Watch menar i sin rapport att FN ignorerar problemen med Pakistans utdrivning av flyktingar och indirekt uppmuntrar utvecklingen genom att förbättra ersättningen flyktingar får för att återvända till hemlandet.

– Här i Sverige har man pratat om systemkollaps när det kommer 30 000 afghanska flyktingar. Men här pratar vi om över en halv miljon människor som återvänder till en krigszon. Det är ju en enorm ansträngning för ett land, säger Klas Bjurström.

Daniel Fjellborg