Go to main navigation
16823536656_856baa08d7_h.jpg

Den 6:e maj kan Margareta Wahlström bli ordförande. 

Foto: UN ISDR

nyhet

FN:s Margareta Wahlström kan bli Svenska Röda Korsets ordförande

Svenska Röda Korset föreslår Margareta Wahlström, FN:s tidigare sändebud för katastrofriskreducering, till ny ordförande. Wahlström beskrivs av valberedningen som en av världens främsta inom humanitärt arbete. 

Margareta Wahlström är sedan tidigare engagerad i Röda Korsets arbete och har bland annat utvecklat Röda Korsets och Röda Halvmånens internationella system för katastrofhantering. Sedan millenieskiftet har hon arbetat för FN, med bland annat katastrofriskreducering.

I ett pressmeddelande säger valberedningens ordförande Ewa Jonsson följande om nomineringen av Margareta Wahlström.

– Behovet av Röda Korset har aldrig varit så stort i modern tid. Vi är därför oerhört glada att kunna föreslå en av världens främsta ledare inom den humanitära sektorn som valberedningens förslag till ny ordförande för Svenska Röda Korset. Margareta Wahlström har ägnat hela sin yrkesbana åt att rädda liv, ge hopp och bygga motståndskraftiga samhällen, säger Ewa Jonsson, ordförande i valberedningen.

Valet av ordförande genomförs den 6:e maj på Röda Korsets extra Riksstämma i Stockholm.

Daniel Fjellborg