Go to main navigation
illustration Europa EU Tova Jertfelt Sverige ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Tuffa förhandlingar inför nya biståndspolitiken. Illustration: Tova Jertfelt

NYHET

Fokus på flyktingar i EU:s nya bistånd

EU:s nya biståndspolitik är nu klubbad och klar. Bland biståndsorganisationer är domen hård.
– EU ger med en hand och tar med den andra, säger Tanya Cox på Concord Europe.
Men att bistånd inte ska gå till militära medel stod klart.

Som Omvärlden nyligen skrev om håller EU på att få en ny biståndspolitik. Efter hårda förhandlingar in i det sista, mellan EU-parlamentet och EU-ländernas regeringar, men kanske framför allt mellan medlemsländerna själva, är nu den nya politiken spikad. I fredags träffades EU:s biståndsministrar i Bryssel för att formellt godkänna den slutliga texten.

Från svensk sida är man försiktigt nöjd med hur den slutliga politiken blev.

– Vi tycker att det blev bättre än vi hade förväntat oss. Vi hade som ofta velat se ännu tydligare skrivningar i vissa frågor, men utifrån förutsättningarna – att vi dels befinner oss i en värld med nya stora utmaningar som konflikter och klimatförändringar, dels att diskussionerna inom EU ibland blir lite för inåtblickande – så tycker vi att det blev bra, säger Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin.

 

Inget bistånd till militär

När EU-kommissionen lade fram sitt förslag till den nya biståndspolitiken i höstas reagerade många – inte minst Sverige – med oro över att det öppnade upp för att biståndsmedel ska kunna finansiera militära aktiviteter. Det här ligger utanför de så kallade OECD/DAC-kriterierna som sätter ramarna för vad som får räknas som bistånd. Frågan blev en av de tuffaste i vårens förhandlingar och Sverige har gått i spetsen i kampen för att se till att EU:s bistånd följer kriterierna. I den slutliga texten är referensen till just militära aktiviteter borttagen.

­– Visst är det en seger och det följer ju av det arbete som vi gjorde inom OECD/DAC där vi just stred väldigt aktivt för att begränsa vad som ska räknas som officiellt bistånd. Nu kunde vi använda den förhandlingen inom EU för att få ett bredare stöd, säger Ulrika Modéer.

Hon lyfter också fram andra frågor där hon anser att regeringen fått genomslag, som exempelvis att texten värnar kvinnors rätt till sexuell hälsa – där man utan större diskussion länderna emellan integrerade de riktlinjer som man kommit överens om 2015.

 

Biståndet villkoras

Reaktionen på den slutliga texten från biståndsorganisationer är blandad. På paraplyorganisationen Concord Europe tycker man att många saker i den nya politiken har förbättrats enormt under förhandlingarnas gång. Till exempel har det civila samhället fått en mycket mer framträdande roll i den slutliga texten och jämställdhet lyfts fram som nyckel till utveckling.

Men samtidigt finns det, som Omvärlden tidigare rapporterat om, en allmän oro bland biståndsaktörer över den inriktning som EU:s bistånd tar med alltför mycket fokus på migration och säkerhet och inblandning av den privata sektorn. Den inriktningen bekräftas nu i den nya politiken, anser Tanya Cox som sitter med i styrgruppen för hållbar utveckling på Concord Europe.

- Vi är väldigt oroade över att bistånd villkoras med att partnerländerna måste samarbeta kring migration, säger hon och syftar bland annat till EU:s partnerskapsramverk för migration som går ut på att vissa länder, främst i Afrika, får EU-pengar i utbyte mot att minska migrationen till Europa.

 

Främja europeisk tillväxt

Den andra tendensen som oroar Tanya Cox och hennes kollegor är att bistånd tycks användas för att tjäna EU:s egna intressen.

-Vi är därför oroliga över vad som blir biståndets drivkraft: handlar det om att utrota fattigdom eller handlar det egentligen om att främja europeiska företag och skapa tillväxt i Europa, undrar Tanya Cox och refererar till EU:s externa investeringsplan där europeiska företag ska lockas att investera i Afrika och i EU:s grannländer och som lyfts fram i den nya biståndspolitiken.

­– Istället för att försöka hjälpa den lokala privata sektorn att växa så att vinsterna blir kvar i landet, så uppmanar man europeiska företag att investera. Det är problematiskt vad gäller bland annat skatteuttag och skapar ojämlik konkurrens, säger Tanya Cox. 

– Det finns väldigt många saker som är mycket bra med den nya politiken. Men tyvärr riskerar de negativa tendenserna att radera de goda delarna. EU ger med en hand och tar med en annan.

Charlotta Asplund Catot

Fotnot: Den nya biståndspolitiken måste fortfarande officiellt godkännas av EU-parlamentet den 31 maj. Den 7 juni hålls en signeringsceremoni på utvecklingskonferensen European Development Days i Bryssel och först då träder den nya politiken i kraft.