Go to main navigation
©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Illustration: Tova Jertfelt

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Företag har gräddfil – facken hålls utanför

Svenska storföretag ingår i  en utvald grupp på Sida som har en gräddfil in till biståndsmyndighetens ledning – men facken hålls utanför.

Den 13 maj 2013 möts en imponerande samling svenska företagsledare på Sidas huvudkontor i Stockholm. Där fanns Karl Johan Persson, vd för H&M, Mikael Olsson, vd för Ikea, Martin Lundstedt, Scania och ytterligare ett 15-tal vd:ar för svenska storföretag samt företrädare för expertorganisationer. De hade samlats för att bilda ett biståndsnätverk – Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD.

Bakom initiativet stod Sida, den dåvarande moderata biståndsministern Gunilla Carlsson, ekonomiprofessorn Jeffrey Sachs och svenska telejätten Ericsson. I en video från mötet som finns på Sidas hemsida berättar Michael Treschow – ordförande för i Unilever och tidigare styrelseordförande Svenskt Näringsliv – om ambitionerna med samarbetet.

– Man måste låta näringslivet ta täten i de här frågorna och sedan stötta upp och undanröja hinder, sa han.

Nätverket har en nyckelroll

Sedan dess har kretsen av vd:ar träffats med Sidas generaldirektör som värd en gång om året. Däremellan möts representanter för de medverkande företagen fem till sex gånger per år. Nätverket har en nyckelroll i Sidas arbete med näringslivssamverkan. Det är ett av få projekt med tillgång till ett eget projektrum. Organisatoriskt sorterar gruppen direkt under Sidas ledning. Av Sidas hemsida framgår att nätverket är en viktig mötespunkt med fokus på hållbarhetsfrågor. Vad som avhandlas är dock inte offentligt. Det är endast en utvald krets företag som ingår.

– Gruppen är inte öppen för alla. Man måste ställa upp på det gemensamma åtagandet som vi har enats om. Gruppen får inte bli för stor, berättar Christina Wedekull, projektledare på Sida för SLSD.

Tung kritik kommer från den samlade svenska fackföreningsrörelsen – LO, TCO och SACO – som inte släpps in. Kopplat till nätverket finns ett antal undergrupper, en av dem arbetar med Decent work, det vill säga justa arbetsvillkor. Just det sticker särskilt mycket i ögonen på facken eftersom företagen där diskuterar fackliga rättigheter utan att de får medverka.

Dialog mellan fack och arbetsgivare tas inte tillvara

Erik Andersson, internationell sekreterare på LO-förbundet IF Metall tycker att Sidas inställning är märklig.

– I Sverige har vi en lång erfarenhet av en väl fungerande dialog mellan fack och arbetsgivare som bidragit till att minska fattigdomen och etablera demokratin i vårt land. Men den erfarenheten tar Sida inte alls tillvara.

Christina Wedekull menar dock att kritikerna inte har förstått SLSD:s roll.

– För Sida är det viktigt att företagen är med som aktörer i biståndet samt att skapa ett forum där medlemmarna öppet kan diskutera gemensamma utmaningar.

Finns det inte risk att nätverket missar viktiga frågor när facket inte får vara med?

– Jag har svårt att se en sådan risk. Fackliga representanter bjuds in ibland och på lokal nivå samarbetar företagen med ILO och fackliga organisationer, säger hon.

Även flera svenska företag anser att SLSD är ett steg i rätt riktning, däribland Malin Ripa från Volvo som menar att nätverket bidragit till att svenska företag kan samordna sig med Sida.

Agneta Carleson & Mats Wingborg

Läs hela granskningen här