Go to main navigation
26421636123_86d5c3367d_k.jpg

Kritiker menar i en debattartikel att regeringen medvetet blåser upp kostnaderna för flyktingmottagandet.

Foto: Fredrik Hjerling

nyhet

Fuskar regeringen med flyktingkostnaderna?

Regeringen uppmanar Migrationsverket att felräkna kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige, det menar två debattörer på DN Debatt. Mer pengar än nödvändigt ska därmed ha gått till flyktingmottagande, istället för till internationellt bistånd.

Biståndsexperten Staffan Landin och Henrik Westander, från PR-byrån Westanders, menar i en debattartikel på Dagens Nyheter att Sveriges kostnaderna per flykting per dygn är kraftigt överdrivna. Något som, enligt skribenterna, även uppmärksammades av Migrationsverket som i början av februari försökte ändra metoderna för beräkning av kostnaderna och minska pengarna som budgeterades för flyktingmottagandet.

Migrationsverket stoppades dock av regeringen som i ett e-post uppmanade myndigheten att återgå till den tidigare beräkningsmetoden.

Debattörerna menar att felräkningen gör det möjligt för regeringen att ta mer pengar från det internationella bistånd för att finansiera flyktingmottagande hemma i Sverige.

Enligt skribenterna är kostnaden per flykting i dagsläget beräknade till 839 kronor per dygn. Migrationsverket ville i februari ändra det till 451 kronor, men regeringen fick myndigheten att behålla den högre siffran.

Debattörerna menar att den större summan felaktigt döljer kostnader som enligt internationella regler egentligen inte får finansieras av biståndspengar – såsom integrationsåtgärder, administration på Migrationsverket och kostnader som inträffar senare än ett år efter att den asylsökande kommit till Sverige.

Debatten om regeringens användning av så kallade ”avräkningar” från biståndsbudgeten till flyktingkostnader var även på tapeten tidigare i år när biståndsorganisationen Concord kritiserade regeringen på liknande sätt i Svenska Dagbladet. Biståndsminister Isabella Lövin svarade då att regeringen inte alls bryter mot internationella regler när de flyttat biståndspengar till flyktingmottagandet eftersom reglerna är otydliga och inte förbjuder den typen av omfördelning.

I en replik i Dagens Nyheter om att regeringen uppmanat felräkning, skriver Ulrika Modéer (MP), statssekreterare på utrikesdepartementet: " Uppgifterna om att regeringen skulle 'tvingat' fram högre biståndsavräkningar stämmer inte. Migrationsverket kan däremot ha ombetts att redovisa en kostnadsprognos enligt samma modell som regeringen använt som grund för sin budgetproposition och den budget som antagits av riksdagen."

 

Daniel Fjellborg