Go to main navigation
Palestinian youth 
Gaza beach
June 2017

Sommaren i Gaza har varit ovanligt varm men när havet förorenas till följd av de massiva elavbrott som äger rum i staden är det riskfyllt att svalka sig.

Foto: Mahmud Hams

NYHET

Gazas tuffa sommar: ”Avloppshanteringen har slutat fungera”

Snart är Gaza obeboeligt, enligt FN, och i sommar har det varit värre än någonsin. Israels blockad och den politiska kampen mellan Hamas och Fatah sätter människors liv på spel – och katastrofen är nära, skriver Lotta Schüllerqvist.

Livsvillkoren i den blockerade Gazaremsan har försämrats drastiskt denna sommar, främst på grund av den strypta energitillgången. Elavbrotten uppgår nu till över 20 timmar per dygn, vilket hotar både invånarnas vardagsliv och livsviktiga samhällsfunktioner. För fem år sedan förutspådde FN att Gaza skulle vara obeboeligt 2020, men en ny FN-rapport som kom ut i juli konstaterar att den negativa utvecklingen går ännu snabbare.

– Vi är mycket oroade över den snabba försämringen i Gaza. Alla samhällets funktioner påverkas – el- och vattenförsörjning, avfallshantering, hälsovård, utbildning, arbetsmarknad, fattigdom, livsmedelsförsörjning. Det enda som hindrar en total katastrof är temporära hjälpinsatser och UNRWA:s arbete, säger Robert Piper, FN:s koordinatör för humanitär hjälp och utvecklingsarbete i de ockuperade palestinska områdena.

OCHA, FN:s organ för samordning av humanitära insatser, gick i juli ut med en ”urgent appeal” om 25 miljoner dollar för att lindra situationen i Gaza. Hittills har hälften av den begärda summan kommit in, och de pengarna har avsatts till bränsleimport för att hålla igång hälsovårdsinstitutioner, vattenförsörjning och avfallshantering.

– Vi klarar nu bränsleförsörjningen till detta fram till årets slut, och fortsätter arbetet för att få in ytterligare bidrag, säger Robert Piper.

Orsaken till Gazas fördjupade kris är schismen mellan den palestinska myndigheten i Ramallah och Hamasregimen i Gaza. För att tvinga Hamas att överge sin maktposition beslöt den palestinska myndigheten i april att minska betalningen av Israels elleveranser. Under de senaste fyra månaderna har Gaza bara fått 80-100 MW per dag, medan det egentliga behovet är 450 MW per dag.

Bristen på el slår hårt mot alla samhällsfunktioner. Vatten kan bara levereras några timmar var tredje eller fjärde dag, avloppshanteringen har slutat fungera och 100000 kubikmeter orenat avloppsvatten rinner varje dag direkt ut i havet med stora hälsorisker som följd. Sjukhusen får klara sig med hjälp av generatorer, vilket innebär att verksamheten har begränsats till enbart livsuppehållande insatser. Jordbruket är också hårt drabbat av bristen på vatten, som hotar både djurhållning och skördar.

Elbristen påverkar också gazabornas vardagsliv. Hissarna i Gazas många höghus fungerar sällan, vilket särskilt påverkar de äldre och svaga. De få timmar då elen fungerar kan inträffa vilken tid som helst på dygnet, och då gäller det att ta tillvara möjligheten att laga mat, läsa läxor, tvätta och ladda telefoner och andra batteridrivna apparater. Kylskåp och frysar fungerar inte, så husmödrarna måste handla färskvaror varje dag. Inte heller luftkonditionering har fungerat under denna osedvanligt heta och fuktiga sommar.

– Räddningen under heta sommardagar brukar vara havet, som är Gazas lunga. Men den här sommaren har vi och våra barn inte kunnat bada eftersom vattnet är så förorenat. Vi har bara kunnat sitta på stranden och hoppas på lite svalkande vind, säger journalisten Sami Abu Salem i Gaza.

Han berättar om den gångna Eid el Adha-helgen, som är det muslimska årets största högtid. Ett av de viktigaste inslagen, med stora fester och presenter till barnen, är att äta kött från nyslaktade får och kor.

– Eftersom kylskåpen inte fungerar har folk fått kasta bort allt kött som inte ätits upp direkt. Några smarta affärsinnehavare har erbjudit plats i sina generatordrivna frysar mot en kostnad av 8 shekel (ca 20 kr) per kilo. Det har de flesta inte råd med, så massor av mat går till spillo, säger Sami Abu Salem.

Gazas utsatta situation förstärks ytterligare av den snabba befolkningstillväxten – folkmängden beräknas uppgå till 2,2 miljoner 2020. 43 procent av befolkningen är under 15 år. Redan idag är det trångt i skolorna, barnen går i dubbla skift och tillbringar bara fyra timmar om dagen i klassrummet. Och efter skolan är det bara 40 procent av de unga som kan hitta ett jobb.

Hur länge ska de palestinska makthavarna hålla alla dessa människor som gisslan i sin kamp om makten? Och hur länge tänker omvärlden låta Israels kvävande blockad bryta ner ett helt samhälle?

– Risken är att den annalkande systemkollapsen leder till en explosion av desperation, varnar Robert Piper.

Lotta Schüllerqvist