Go to main navigation
Rorm Ravy, 18, from Kampong Thom, has been working in a garment factory for 10 months. She lives in a rented room with other 4 garment workers from the same factory. Kambodja Cambodia

Rorm Ravy, 18, har jobbat i en textilfabrik i Phnom Penh i tio månader. Hon delar rum med fyra andra textilarbetare i samma fabrik. 

Foto: ILO / Livingston Armytage

H&M: ”Det har varit framgångsrikt”

Sidas biståndsprojekt med H&M hör till de största projekten med svenska företag. Men hur effektiva är de?

Sidas främsta flaggskepp i samverkan med näringslivet är projekten med H&M, däribland i Kambodja. Projektet går ut på att förbättra relationen mellan arbetare och arbetsgivare på klädfabrikerna. H&M beställer kläder från ett 70-tal leverantörsfabriker i Kambodja. Av dessa har H&M valt ut ett 20-tal fabriker till projektet.

– Det har varit framgångsrikt. Ett resultat är att det slutits tio lokala kollektivavtal, det vill säga uppgörelser mellan fabriksledningarna och fackföreningarna om villkoren på fabriken, säger Jonah Wigerhäll vid H&M:s hållbarhetsavdelning.

Men till skillnad från många andra länder är avtalen bara slutna på lokal nivå, det vill säga ett avtal per fabrik. I avtalen står inte heller något om lönenivåerna.

– Det stämmer att avtalen inte reglerar lönerna, men väl olika former av förmåner. Dessutom arbetar ILO med att kartlägga avtalen, det är en genomgång som snart kommer att vara klar, säger Jonah Wigerhäll.

H&M har involverat IF Metall för att genomföra lokala utbildningar inom projektet. En av dem som föreläst vid flera av utbildningarna är Erik Andersson vid IF Metall. Han är kritisk till att H&M har valt lokala fackklubbar som avtalspartners, eftersom de generellt är mycket svaga.

– Få av dem är med i förbund som tillhör det globala facket IndustriAll. Då är risken stor att klubbarna i realiteten kontrolleras av arbetsgivaren, säger han.

IF Metall har inte deltagit i några uppföljningar av projekten och har därför inte information om vad insatserna har lett till.

Agneta Carleson
Mats Wingborg