Go to main navigation
Gégé Katana Bukuru
Per Anger-priset

Gégé Katana Bukuru

Foto: Markus Strömqvist

NYHET

Hon kämpar för kvinnorna i DR Kongo

DR Kongo är landet där den dödligaste konflikten sedan andra världskriget pågår. Här kämpar Gégé Katana Bukuru för kvinnors rättigheter. Nu får hon Per Anger-priset.

Per Anger-priset tilldelas i år Gégé Katana Bukuru för hennes kamp för kvinnors rättigheter i Demokratiska Republiken (DR) Kongo.

Trots fredsavtalet 2003 pågår fortfarande stridigheter och DR Kongo befinner sig i en djup ekonomisk och politisk kris. För kvinnor är situationen mycket värre än män – de lever en vardag där deras säkerhet är konstant hotad, berättar Gégé Katana Bukuru.

– Den bristande säkerheten för kvinnor gör att de inte kan arbeta på sina jordbruk, de kan inte sälja sina varor på marknaderna, det finns alltid en risk att bli våldtagen. Dessutom kan männen ge sig iväg men kvinnorna måste stanna kvar.

– Om en kvinna får mens under stridigheter måste hon ha vatten för att kunna tvätta sig och hon måste ha bindor för att hon blöder. Eller om en kvinna är gravid och plötsligt ska föda – hur ska det gå till under krig? I dessa situationer är det svårare att vara kvinna än man, säger Gégé Katana Bukuru.

Gégé Katana Bukuru arbetar inom organisationen Solidarity Movement of Women’s Rights Activists, Sofad, en gräsrotsorganisation med bas i Uvira i södra Kivu. Sofad arbetar för att främja och öka kvinnors rättigheter. Och för att kvinnor själva ska bli redo att ta plats i det offentliga rummet. 

DR Kongo är ett ojämlikt samhälle. Det har att göra med traditioner och vanor men även med religion och bibeltolkning, säger Gégé Katana Bukuru.

– Kvinnor anses vara mindre värda än män. Många lever utifrån att bibeln säger att kvinnan är skapad från Adams revben. I DR Kongo är det mannen som är familjefader och som fattar beslut. Och politiskt sett så reserveras alla viktiga poster för män.

– Det innebär också att kvinnor själva anser sig själva vara mindre värda. Därför måste vi arbeta mentalt för att få dem att inse att så inte är fallet.

Gégé Katana Bukuru agerade i tidig ålder mot den orättvisa behandling som kvinnor utsätts för. Av de som känner och stöttar hennes arbete kallas hon Mama Gégé. Men under sin kamp har hon fängslats och hon har drivits i exil. Idag lever hon i DR Kongo under ständigt dödshot.

DR Kongo har antagit lagar som ska skydda kvinnor och har implementerat strategier som ska ge kvinnor röst i fredsprocesser och i kampen mot konfliktrelaterat sexuellt våld. Men det finns ingen tillämpning.

Därför krävs det att internationella samfund griper in och får staten att respektera de lagar som åtagits, säger Gégé Katana Bukuru, och fortsätter:

– Per Anger-priset kommer att vara en möjlighet till att just utöva påtryckningar. Det är jag säker på. Och det är inte bara ett pris till mig och oss kvinnor utan ett pris som den svenska regeringen delar ut för att påminna vår regering om att öka jämlikheten mellan könen.

 

Maria Lundin Osvalds