Go to main navigation
lovin-bolund.jpg

Foto: Skärmdump från regeringen.se

nyhet

Höstbudget: 742 miljoner till klimatbistånd

Regeringen vill satsa totalt fem miljarder kronor på miljö- och klimat under nästa år. 742 miljoner kronor tillfaller biståndsbudgeten, bland annat till arbetet med förnyelsebar energi i utvecklingsländer.

I måndags presenterade regeringen en historiskt kraftig klimat- och miljöbudget. Redan nästa år vill regeringen satsa fem miljarder kronor på konkreta åtgärder, vilket är en dryg fördubbling av budgetposten klimat- och miljö från förra året.

Nära 1,4 miljoner ska gå till minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp i industrin. 1,2 miljoner satsas på fossilfria transportlösningar och höjd stödnivå för solceller.

En miljard av budgeten är tänkt att läggas på ökat skydd för biologisk mångfald i skyddsvärda skogar och hav, samt på att åstadkomma en mer hållbar konsumtion. Och regeringen gör också en riktad satsning på 350 miljoner kronor till en elfordonspremie för köp av elcykel eller elmoped.

Men en viktig del i budgetförslaget är en ökad satsning på utvecklingssamarbetet nästa år på 742 miljoner kronor.

– För att adressera klimatutmaningen måste vi jobba mer internationellt. Särskilt viktigt är det nu när USA drar sig ur Parisavtalet. Vi behöver mer finansieringen för att stödja utvecklingsländer i deras omställning och anpassning inför ett mer extremt klimat, säger Isabella Lövin.

Sverige är redan den största givaren per capita till FN:s gröna klimatfond. Men nu ökar våra investeringar där.

– Fördelningen görs genom kärnstöd till en del internationella organisationer, bland annat anpassningsfonden och fonden för de minst utvecklade länderna. Fonderna möjliggör för människor att ta sig ur fattigdom och samtidigt minska sin klimatpåverkan, till exempel genom tillförsel av förnyelsebar energi på lokal nivå, säger hon.

Regeringen ökar också stödet till investeringsfonden Swedfund, som även de arbetar med förnyelsebar energi i utvecklingsländer. Utöver fonderna kommer pengar kanaliseras via Sidas bilaterala strategier i klimat-, miljö- och havsinsatser.

Regeringen genomför även en riktad satsning på 70 miljoner kronor för ökat samarbete inom ramen för Parisavtalet, samt medel till SMHI för att öka kunskaperna om klimatförändringarna nationellt och internationellt.

Mikael Färnbo