Go to main navigation
Agenda 2030

Statsminister Stefan Löfven i januari 2016 i samband med att regeringen presenterade hur Sverige ska arbeta för att nå de globala målen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

NYHET

Agenda 2030: Kunskapsbrist sinkar arbetet med de Globala målen

Få svenskar känner till de globala målen för hållbar utveckling, vilket försvårar arbetet med att uppnå dem. Två år in i Agenda 2030 saknas fortfarande breda folkbildningsinsatser i Sverige.

Fyra av tio svenskar har inte hört talas om Agenda 2030 eller de globala målen för hållbar utveckling, enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av biståndsorganisationen We Effect. Det är ett dåligt utgångsläge om Sverige ska lyckas nå upp till de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030, skriver i dag Mikael Botnen Diamant, konsult inom utvecklingsfrågor, på OmVärlden.

”Vi kan inte uppnå målen om inte alla delar av samhället bidrar” skriver Botnen Diamant, och konstaterar att engagemang förutsätter kunskap.

Han skriver att det är dags att ”steppa upp”, med 12 år kvar tills målen ska vara uppnådda. ”De som förväntas utföra lejonparten av arbetet, nämligen våra kommunpolitiker, tjänstemän, privata sektorn, akademiska världen samt vanliga medborgare och konsumenter som du och jag, saknar en fördjupad kunskap och vet inte vad som förväntas av oss. Eller hur vi ska gå till väga.” skriver Botnen Diamant.

Ingen kampanj i budgeten

Faktum är att den svenska Agenda 2030-delegationen i två delredovisningar till regeringen, i mars och maj i år, har bett om medel för en bred folkbildningskampanj. Men i regeringens budgetproposition finns inga särskilda medel aviserade för en sådan nationell kampanj. Katarina Sundberg, kanslichef på Agenda 2030-delegationen, tycker att det är olyckligt.

– Vi tycker att det hade varit bättre om man hade avsatt pengar för detta. Under året som gått, genom alla olika aktörer vi pratat med, har vi kunnat konstaterat att det saknas kunskap och att det finns ett stort bildningsbehov.

Regeringen ger visserligen 12,5 miljoner mer i kommunikationsanslag till Sida, men Katarina Sundberg säger att det här handlar om ett uppdrag som går utöver biståndsmyndighetens arbetsområde.

– När vi säger folkbildningskampanj menar vi att man behöver fråga sig hur vi kan arbeta med folkhögskolor, studieförbund, kurser, civilt engagemang, informellt och formellt lärande. Vi ville också göra en förstudie för att se hur man kan nå ut till alla olika samhällsaktörer. Det Sida gör är jättebra, men en biståndsmyndighet kan inte hålla i hela det här arbetet.

När OmVärlden kontaktar Utrikesdepartementet säger Katarina Hellström, politisk rådgivare åt Isabella Lövin, att regeringen ser behovet av folkbildning.

– För att Agenda 2030 ska kunna genomföras i Sverige är det oerhört viktigt att kunskap om de globala målen når så många som möjligt. I årets budget ligger det stora generella satsningar på folkbildning och redan idag genomför folkbildningsförbund och organisationer stora insatser om de globala målen. Detta kommer vi att se mer av, säger hon.

Axel Kronholm