Go to main navigation
Marine_le_pen.jpg

Foto: Antoine Bayet

NYHET

Vad händer med EU och biståndet om Marine Le Pen blir president?

EU satsade i fjol 100 miljarder kronor på bistånd ur unionens gemensamma budget. Men vad händer med EU, och alla pengar och biståndsprojekt, om Marine Le Pen vinner presidentvalet i Frankrike?

Utvecklingssamarbete är en ”delad befogenhet” mellan EU och dess medlemsstater. År 2016 gav Europa tillsammans 75,5 miljarder euro i bistånd, vilket motsvarar över hälften av alla globala biståndsinsatser. Det är också en ökning med 11 procent från 2015 års nivåer. Det huvudsakliga målet är att utrota fattigdom.

Merparten av pengarna kommer från medlemsländernas egna biståndsbudgetar. Det bistånd som kommer direkt från EU motsvarade 2016 omkring 10,3 miljarder euro, ungefär 7 procent av den gemensamma EU-budgeten.

”Europas undergång”

Efter att Brexit skakade om det europeiska projektet är det nu med spänning och fasa som blickarna riktas mot presidentvalet i Frankrike på söndag. Nationella frontens kandidat Marine Le Pen har lovat att hålla en folkomröstning om Frankrikes medlemsskap i EU om hon vinner.

I opinionsmätningarna ligger Le Pen mer eller mindre jämnt i täten med mittenkandidaten Emmanuel Macron. Ingen kandidat väntas få egen majoritet i första valomgången, så med all sannolikhet blir det en andra valomgång den 7 maj mellan de två populäraste kandidaterna. Skulle Marine Le Pen gå segrande ur den andra omgången är det många som frågar sig om EU-samarbetet överlever.

– Det är svårt att föreställa sig hur EU skulle kunna fungera om en sådan euroskeptiker skulle styra en av dess största ekonomier. Troligtvis skulle det föregå unionens upplösning, säger Michael Hessel, analytiker vid Absolute Strategy Research, till CNBC.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy var i en intervju med radiostationen Onda Cero bestämd om vad en seger för Le Pen skulle betyda.

– Det skulle helt enkelt innebära Europas undergång, sa han.

Men riktigt så enkelt är det inte. Frankrikes EU-medlemsskap är inskrivet i grundlagen, och för att ändra i den skulle Le Pen behöva få både parlamentets och senatens godkännande för att hålla en folkomröstning. Mätningar visar emellertid att en majoritet av fransmännen vill stanna i EU. Även om Le Pen skulle vinna valet och försöka ta Frankrike ur EU är det alltså osäkert om hon skulle lyckas.

– Det är svårt att kvantifiera hennes chanser men jag skulle tippa på 10 procent. Inte omöjligt alltså, men inte särskilt troligt heller, säger Larissa Brunner, analytiker för västeuropa på tankesmedjan Oxford Analytica, till CNBC.

Mindre och sämre bistånd

I det fall att Le Pen lyckas dra Frankrike ur EU, och att unionen därmed helt vittrar sönder, ser bedömare OmVärlden talat med ett scenario där även de nationella biståndsinsatserna påverkas negativt. Raphaëlle Faure från den brittiska tankesmedjan Overseas Development Institute säger till OmVärlden att den troligaste följden blir minskat bistånd överlag.

– Nyare medlemsstater spenderar det mesta av sitt bistånd genom sina åtaganden till EU:s gemensamma budget. Försvinner det kravet är det väldigt troligt att de skulle skära ner på sitt bistånd. Det är också troligt att större medlemsstater skulle låta sitt bistånd stagnera eller minska, utan det grupptryck som finns inom EU bland medlemmarna, säger hon.

Utöver mängden bistånd skulle även kvaliteten lida, menar Faure.

– Inom EU kommer givare överens om mekanismer för att koordinera, fördela arbete, sätta upp gemensamma prioriteringar och målsättningar. Utan denna samordning blir biståndet mindre effektivt. För de länder som vill bibehålla sin biståndsnivå kommer det att kosta mer pengar och arbete att uppnå samma mål på egen hand. Sist men inte minst skulle en upplösning av EU:s gemensamma utvecklingspolitik göra biståndet mer känsligt för nationella politikers kortsiktiga preferenser och prioriteringar.

Le Pen prioriterar säkerhet

Frankrike var tidigt den drivande kraften bakom EU:s utvecklingssamarbete. Alla chefer för EU-kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling kom fram till 1984 från Frankrike. När det kommer till EU:s biståndspolitik har Frankrike länge varit en nyckelspelare ihop med Tyskland och Storbritannien. Det är också ett av de länder som bidrar mest till EU:s biståndsbudget.

Marine Le Pen har i sin valkampanj förklarat att hon vill fokusera Frankrikes egna bistånd till Afrika och där satsa på projekt inom utbildning och jordbruk, men till skillnad från andra kandidater vill hon också satsa bistånd på säkerhet och försvar i mottagarländerna. Le Pen formulerar alltså biståndsverktyget som delvis en säkerhetsfråga. Hon har även lovat att se till att biståndet ligger på DAC:s rekommenderade nivå om 0,7 procent av Frankrikes bruttonationalinkomst, BNI.

Axel Kronholm