Go to main navigation
Mouein-Merhebe.jpg

Mouein Merhebe, Libanons minister med ansvar för flyktingfrågor, vill inte att historien upprepas.

Foto: cc

NYHET

Flyktingministern: Libanon behöver hjälp med flyktingsituationen

Närmare två miljoner syriska flyktingar tros befinna sig i Libanon. President Michel Aoun har sagt att de måste börja åka hem. Mouein Merhebe, minister med ansvar för flyktingfrågor i Libanon, ställde upp på en exklusiv intervju för OmVärlden och Alkompis, och gav sin syn på situationen.

Enligt FN har syriska flyktingar redan börjat skickas hem från Libanon – trots att kriget fortfarande pågår.

Libanon är det land som tagit emot flest syriska flyktingar per capita, men landet, som står inför en politisk kris, går på knäna och många skyller problemen på flyktingarna.

Ministern Mouein Merhebe, ansvarig för flyktingfrågor, uttalade sig så sent som i september om hur han tycker att omvärlden ska hjälpa det syriska folket.  I samband med att syriska flyktingar i Libanon mottog beskedet att oktober var den sista månaden FN:s livsmedelsprogram, World Food Programme, skulle bistå med mathjälp till dem, passade ministern på att föreslå att det internationella samfundet borde satsa på att lösa Syrienkrisen genom att upprätta säkra zoner och återuppbygga själva landet Syrien, istället för att fortsätta koncentrera sig på humanitära åtgärder.  Människorättsaktivister och syrier såg med fasa detta som ett steg i att syriska flyktingar ska börja återvända – trots att kriget inte är slut. 

Alkompis reporter Dima El Helweh frågade Mouein Merhebe hur han ser på situationen idag.

Kan Libanon fortsätta låta syriska flyktingar stanna här innan de kan återvända till Syrien?

– Det beror på huruvida vi får hjälp av internationella samfundet. 

Som flyktingminister – vad vill Libanon att det internationella samfundet erbjuder för hjälp för att kunna ha kvar de syriska flyktingarna i Libanon?

– Byggandet och förbättringen av infrastrukturen måste sättas igång. Den nuvarande dåliga situationen förvärras av det höga antal syrier som kommit till Libanon.

Är det inte bättre att bygga läger för de syriska flyktingarna, där de kan få sjukvård och på så sätt påverkas inte heller infrastrukturen i samma grad av det höga antalet flyktingar?

– Libanons politiker tycker inte likadant om allt, utom just när det gäller att säga nej till läger för syriska flyktingar. Samtliga delar av det libanesiska samhället motsätter sig upprättandet av läger  med bakgrund av hur det blivit med de palestinska flyktinglägrerna vi haft och har. De libanesiska folket har historiskt sett lidit mycket av palestiniernas inblandning i det libanesiska inbördeskriget eftersom de var bränslet till kriget. Så det finns en rädsla att samma historia upprepas med de syriska flyktingarna.

Hur får man reda på var syrierna bor om man vill ge dem hjälp?

– Den enda lösningen är att behålla situationen som den är nu och att hjälpa till i de områden som bebos av syriska flyktingar, som till exempel i Akkar, Bekaa, Arsal och Baalbek. Saknaden av infrastruktur leder främst till grundvattenförorening.

Är det inte en komplicerat för det internationella samfundet att gå med på dina krav i sin helhet, och inte bara gå med på dem rörande specifika platser där de syriska flyktingarna bor?

– Kostnaden är inte så stor som den verkar. Vi i Libanon kräver inte att alla libanesiska byar och städer får hjälp, bara de byar som bebos av flyktingar.

Visar de syriska flyktingarna i Libanon någon önskan att återvända hem?

– Jag kan bekräfta att mer än 95 procent av syrierna i Libanon vill återvända, de är även fast beslutna att göra det när det åter är säkert i Syrien. Det finns fortfarande rädsla för att dödas, kidnappas eller tvingas rekryteras till armén.

Vad säger du om känslan jag har av att vissa libaneser är rasistiska mot syriska flyktingar?

– Denna känsla kommer till följd av den oroväckande säkerhetssituationen i landet. Följaktligen stängs många institutioner ned. Detta leder till brist på arbetstillfällen för landets folk, vilket hör ihop med med de syrierna och libaneserna konkurrerar på arbetsmarknaden.

Är situationen i Libanon för syriska palestinska flyktingar annorlunda än den för syriska flyktingar?

– Den är väldigt annorlunda när det gäller att säkerställa hjälp, men antalet syriska palestinska flyktingar är väldigt få i Libanon.

Du hänvisar till behovet om att få hjälp med infrastrukturen i Libanon. Vad säger du om utbildningen?

– Utbildningssektorn och skolorna behöver verkligen mycket hjälp. Det stora problemet är att libanesiska skolor inte kan ta hand om alla syriska flyktingar. De flesta skolor anordnar lektionstid under dagtid på morgonen, samt på kvällen, för att tillgodose dessa barn, men vi måste bygga fler lokaler för att rymma alla.

Det finns en skillnad mellan läroplanen för Libanons skolsystem och Syriens. Är det bättre att skapa nya skolor utifrån principen att syriska lärare som bor i Libanon används för att lära ut enligt deras läroplan?

– Naturligtvis finns det ingen invändning mot detta, om det samordnas med internationella organisationer och ambassader i givarländerna för att säkerställa öppenhet och effektivitet. En bra samordning är en av de viktigaste förutsättningarna för framgång.

Dima El Helweh/Al Kompis

Josefine Elfström/OmVärlden