Go to main navigation
lönelistan.jpg

Gabi Björsson (Afrikagrupperna), Niclas Lindgren (PMU), Bo Forsberg (Diakonia), Isabella Lövin (Biståndsminister), Yves Leterme (IDEA) och Anna Ryott (Swedfund) är några av cheferna i biståndsbranschen.

Foto: Nathanael Johansson/Dagen

Lönelistan

Lönelistan: Så mycket tjänar cheferna i biståndsbranschen

Högst avlönad i bistånds-Sverige är Swedfunds VD, Anna Ryott, med drygt fyra gånger så hög lön som Afrikagruppernas generalsekreterare Gabi Björsson. Kvinnorna är i majoritet bland biståndsbranschens högsta chefer och transparensen är god. Med undantag för FN-organen där tystnad råder om personliga löneuppgifter. 

Förstaplatsen på lönelistan går åter till Anna Ryott, VD för det statliga riskkapitalbolaget Swedfund. Med sina 146 657 kronor brutto i månaden tjänar hon mer än både biståndsminister Isabella Lövin och generalsekreteraren för IDEA, tillika Belgiens tidigare premiärminister, Yves Leterme. En bra bit över listans medellön på 68 887 kronor i månaden.

Enligt Karin Kronhöffer, kommunikationsansvarig vid Swedfund, rättfärdigas VD:s höga lön av att bolaget huvudsakligen konkurrerar med andra organisationer inom finanssektorn när de rekryterar chefer.

”Vi betalar marknadsmässiga – men inte marknadsledande – löner för att få medarbetare som levererar på vårt uppdrag att minska fattigdom genom hållbart och effektivt företagande”, skriver Karin Kronhöffer i ett e-mail till OmVärlden.

Att Swedfund finansieras av just statliga biståndspengar tycks inte påverka lönesättningen. Hänsyn tas istället till regeringens regler för statliga bolag. Regler som även styr lönesättning i företag som Vattenfall och Svenska spel.

”Vi följer regeringens riktlinjer för statliga bolag och det är styrelsen som sätter VD:s lön”, skriver Karin Kronhöffer.

I botten av lönelistan hittar vi Charlotte Bohman, generalsekreterare för Hand in Hand med ett volontärarvode på 12 000 kronor (godkänt av henne själv och styrelsen) och Gabi Björsson, generalsekreterare för Afrikagrupperna, med 35 130 kronor i månaden. Enligt Gabi Björsson är Afrikagruppernas lönesättning en effekt av deras satsning på en ”solidarisk lönepolitik”.

– Det har med våra grundvärderingar att göra. Om man verkligen vill förändra och tro på en jämnare resursfördelning globalt måste man nånstans börja med sig själv, säger Gabi Björsson.

Kvinnor i majoritet bland biståndets chefer

58 procent av cheferna på lönelistan är kvinnor. Något som kan jämföras med endast 31 procent inom privat sektor. Bland de högst avlönade i kartläggningen syns en jämställd fördelning – fem av de tio bäst betalda är kvinnor.

En förklaring bakom kvinnornas framträdande roll kan vara biståndsbranschens sammansättning. Branschen består huvudsakligen av ideella organisationer och statliga organ. Kvinnor utgör en majoritet av de som engagerar sig ideellt i Sverige (56 procent), något som även tycks avspegla sig i chefstillsättningarna. Generellt råder även jämställdhet för höga poster inom statliga myndigheter, där varannan generaldirektör i dag är kvinna.

Återhållsamma löneökningar

OmVärldens kartläggning visar på begränsade löneökningar sedan förra året. Chefslönerna växer i snitt med 1,4 procent år 2016 (att jämföra med 2,3 procent för svenska löner som helhet). 18 av de 50 organisationer som deltagit i tidigare års granskningar rapporterar stillastående eller minskande chefslöner.

Ett undantag är Rudolph Cleveringa, generalsekreterare för den mellanstatliga organisationen Global Water Partnership (GWP) som fått en löneökning på 38 641 kronor (4029 euro). Steven Downey, kommunikationsansvarig vid GWP, förklarar löneökningen med att Cleveringa under 2016 gått från tillförordnad till ordinarie verkställande sekreterare, vilket innebar en befordran.

Statligt arbete lönar sig fortsatt

Statliga chefer fortsätter toppa lönelistan även detta år. 9 av de 10 högst betalda cheferna arbetar för myndigheter, statliga företag eller mellanstatliga organisationer.

En nykomling på listan i år är ordföranden för OECD:s biståndskommitté (DAC) som sedan 2016 är den tidigare generaldirektören för Sida – Charlotte Petri Gornitzka, med 121 400 kronor. Ordförandeskapet finansieras av svenska biståndspengar och är därför del av OmVärldens kartläggning. Charlotte Petri Gornitzka har genom arbetsflytten från Sida fått stå ut med en löneminskning på 2 517 kronor. 

Bäst avlönad bland de ideella cheferna är Håkan Wirtén vid svenska Världsnaturfonden som varje månad lyfter 97 000 kronor. Strax efter kommer Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin med 95 500 kronor.

FN förtegen om personliga löner

De flesta organisationer OmVärlden kontaktat har varit öppna med sina löneuppgifter. Ett undantag som sticker ut är FN-organen UNDP och UNHCR som väljer att inte gå ut med personliga löner. De hänvisar istället till generella data om lönenivåer inom FN.

– Vi har information om lönesättning på olika positioner, det finns online. Det kan du ta del av. Men vad gäller specifika personer så kan vi tyvärr inte dela ut det, säger Didzis Melbiksis vid UNHCR.

Varken UNDP och UNHCR anser sig vara del av den svenska biståndsbranschen även fast de har större kontor i Stockholm. Didzis Melbiksis liknar UNHCR:s svenska kontor vid en ambassadverksamhet.

– Vi inte direkt kopplade till Sverige. Vi är inte en svensk organisation så att säga, vi är inte ens en internationell. FN är liksom bortom nationalstaterna, säger han.

Organisationen ”Sverige för UNHCR” och ”Unicef Sverige” deltar dock i listan. De är fristående ideella organisationer med nära samarbeten med FN-organen.

Två organisationer som väljer att inte delta i lönelistan är Postkodlotteriet och moderaternas biståndsorganisation Jarl Hjalmarsson Stiftelsen.

Novamedia som är företaget bakom Postkodlotteriet anser sig inte vara del av biståndsbranschen, trots att lotteriet är en av landets största stödjare av ideella organisationer inom branschen.

Jarl Hjalmarsson Stiftelsen har trots upprepade kontakter med OmVärlden valt att inte återkomma med löneuppgifter. Stiftelsen är därmed den enda partianslutna hjälporganisationen med stöd från Sida som inte redovisar sin chefslön.

Sverigedemokraternas hjälporganisation Hepatica är inte med på lönelistan eftersom organisationen i dagsläget inte får stöd från Sida.

Hela listan (månadslöner 2016, brutto, chefer inom biståndsbranschen):

1. Anna Ryott                         146 657 kr

VD, Swedfund 

 

2. Yves Leterme.                     137 740 kr (14 362 €)

Generalsekreterare, IDEA

 

3. Isabella Lövin                      130 000 kr

Minister för internationellt

utvecklingssamarbete och klimat,

Regeringskansliet

 

4. Charlotte Petri Gornitzka    121 400 kr

Ordförande, Biståndskommittén (DAC),

OECD        

   

5. Anneli Rogeman                    71 850 kr (We effect)

VD, We Effect och Vi-skogen      38 150 kr (Vi-skogen)

                                                    110 000 kr (Totalt)

 

6. Rudolph Cleveringa              105 755 kr (11 027 €)

Verkställande sekreterare,

Global Water Partnership

 

7. Sven-Eric Söder                     101 000 kr

Generaldirektör,

Folke Bernadotteakademin

 

8. Lennart Båge,                         100 000 kr

Vik. Generaldirektör, Sida

 

9. Annika Rembe                         99 000 kr

Generaldirektör, Svenska Institutet

 

10. Håkan Wirtén                         97 000 kr

Generalsekreterare, Världsnaturfonden

 

11. Ulrika Modéer                         96 400 kr

Statssekreterare, Regeringskansliet

 

12. Torgny Holmgren                   96 000 kr

VD, Stockholm International

Water Institute

 

13. Elisabeth Dahlin                     95 500 kr

Generalsekreterare, Rädda Barnen

 

14. Johan Kuylenstierna              95 000 kr

VD, Stockholm Environment  Institute

 

15. Anders Danielsson                 93 000 kr

Generalsekreterare,

Svenska Röda Korset

 

16. Morten Kjaerum                       92 000 kr

Direktör, Raul Wallenberg Institute

 

17. Magnus Lindell                        88 500 kr

Chef för internationell verksamhet,

Riksrevisionen

 

18. Iina Soiri                                   85 000 kr

Direktör, Nordiska Afrikainstitutet

 

19. Véronique Lönnerblad            84 247 kr

Generalsekreterare, Unicef Sverige

 

20. Mariann Eriksson                    80 000 kr

Generalsekreterare, Plan Sverige

 

21. Marie Ottosson                        79 300 kr

Vik. Överdirektör, Sida

 

22. Catharina Gehrke                    78 700 kr

Generalsekreterare, SOS Barnbyar

 

23. Sonja Daltung                          77 000 kr

Kanslichef, Expertgruppen för

Biståndsanalys (slutade dec. 2016)

 

24. Kristina Henschen                    76 475 kr

Kanslichef, Union to Union

 

25. Catharina Schmitz                    75 000 kr

Landsdirektör Sverige, Niras Indevelop

 

26. Robert Hårdh                             75 000 kr

Chef, Civil Rights Defenders                   

 

27. Peter Giertz                                73 868 kr

VD, FCG Sverige

 

28. Erik Lysén                                  73 000 kr

Svenska kyrkans internationella chef,

Svenska kyrkan

 

29. Maria Andersson                       71 060 kr

Generalsekreterare, RFSU

 

30. Karin Lexén                                71 000 kr

Generalsekreterare,

Naturskyddsföreningen (tillträdde

mar. 2017)

 

31. Anna Sundström                        69 000 kr

Generalsekreterare,

Olof Palmes Internationella Center

(tillträdde feb. 2017)

 

32. Ann Svensén                              65 520 kr

Generalsekreterare, Individuell

Människohjälp

 

33. Anna-Karin Johansson,             65 300 kr

Generalsekreterare, Svenska

Afghanistankommittén

 

34. Jonas Borglin                              65 000 kr

VD, Näringslivets internationella råd

 

35. Anna Lindenfors                         64 488 kr

Generalsekreterare,

Amnesty Sverige

 

36. Katinka Lindholm                        63 200 kr

Generalsekreterare, Sverige för UNHCR

 

37. Pernilla Trägårdh                         63 000 kr

Chef internationellt utvecklingssamarbete,

Statistiska centralbyrån

 

38. Lena Ag                                        63 000 kr

Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna

 

39. Lisa Sjöblom                                60 000 kr

Generalsekreterare, Forum Syd

 

40. Jakob Wernerman                        59 000 kr

Chef internationellt utvecklingssamarbete,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

41. Johan Pettersson                         59 000 kr

Generalsekreterare, Oxfam Sverige

 

42. Ingela Holmertz                             58 500 kr

Generalsekreterare, Action Aid

 

43. Victoria Palmgren                         52 000 kr

T.f. Enhetschef globala enheten,

Universitets och högskolerådet

 

44. Catherine Isaksson                       51 800 kr

Generalsekreterare, Centerns

internationella stiftelse

 

45. Mari Mörth                                      51 500 kr

Generalsekreterare, Läkare utan gränser

 

46. Tiina Nummi-Södergren                50 000 kr

Generalsekreterare, My Right

 

47. Anders Malmstigen                        48 000 kr

Generalsekreterare, Svenska

Missionsrådet

 

48. Martin Ängeby                                48 000 kr

Generalsekreterare, Swedish

international liberal center

 

49. Bo Forsberg                                   47 525 kr

Generalsekreterare, Diakonia

 

50. Ylva Bergman                                 47 000 kr

Chefredaktör, OmVärlden

 

51. Niclas Lindgren                              46 500 kr

Direktör, Pingstmissionens

Utvecklingssamarbete

 

52. Chris Ormalm                                 46 000 kr

Generalsekreterare, Green forum

 

53. Edvard Agrell                                 45 000 kr

Generalsekreterare, Kristdemokraternas

internationella center

 

54. Joel Nilsson                                    39 000 kr

Verksamhetsledare, Vänsterpartiets

internationella forum

 

55. Gabi Björsson                                35 130 kr

Generalsekreterare, Afrikagrupperna    

 

56. Ola Rosling                                     23 175 kr (halvtid)

Direktör, Gapminder Foundation

 

57. Charlotte Bohman                         12 000 kr 

Generalsekreterare, Hand in hand                 (volontärsarvode)

 

Valt att inte delta i lönelistan:

Jarl Hjalmarson Stiftelsen

Postkodlotteriet

UNHCR Norra Europa

UNDP Sverige

Hur OmVärlden avgränsat biståndsbranschen

Lönelistan redovisar bruttolöner utan övriga förmåner. Lönerna gäller för år 2016 om inget annat redovisas. OmVärlden har i årets granskning täckt 62 organisationer, varav fyra valt att inte delta. Biståndsbranschen inkluderar organisationer som tar del av den statliga biståndsbudgeten samt fristående filantropiska organisationer som verkar för global utveckling. De organisationer som under år 2016 uppfyllt något av nedanstående kriterier har inkluderats i biståndsbranschens lönelista:

  1. Hjälporganisationer som tagit del av Sidas rambidrag.
  2. Statliga aktörer som haft en egen budgetpost under utgiftsområde 7 ”Internationellt bistånd” i statsbudgeten eller till mer än 50 procent finansierats av biståndspengar.
  3. Myndigheter som fått mer än 40 miljoner kronor från biståndsbudgeten via samarbete med Sida.
  4. Partianknutna hjälporganisationer som fått bidrag från Sida.
  5. Biståndsrelaterade organisationer som redovisat intäkter på mer än 40 miljoner kronor under senare år samt av OmVärlden bedöms som inflytelserika och välkända av allmänheten i Sverige. 

 Daniel Fjellborg