Go to main navigation
Lofven.jpg

nyhet

Löfven leder kommission för framtidens arbete

Stefan Löfven leder en FN-kommission för framtidens arbete tillsammans med Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim.

Kommissionen samlar ett 20-tal experter från olika delar av världen för att analysera effekterna av de omvälvande och långsiktiga förändringar som exempelvis digitalisering, klimatförändringar och demografi innebär för det framtida arbetslivet och arbetsmarknaden.

– Det är dags att alla får ta del av globaliseringen. Det gör man genom att ta itu med problemen på den globala arbetsmarknaden och bygga en social sammanhållning och skapa förtroende som gynnar alla och inte förtrycker någon, säger Stefan Löfven.

Den globala kommissionen om framtidens arbete har inrättats som del av den internationella arbetsorganisationen ILO:s initiativ om framtidens arbete. Över hundra länder har deltagit i ett förberedande arbete genom att hålla nationella dialoger om vilka möjligheter och utmaningar man ser för framtidens arbetsliv. Kommissionens rapport presenteras under våren 2019. Kommissionen bidrar också till genomförandet av Agenda 2030, framförallt mål 8 om arbete och ekonomisk tillväxt.

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings-och arbetslivsfrågor. ILO bildades redan 1919 och är FN:s enda trepartsorganisation där länder, fackföreningar och arbetsgivare är medlemmar.

– När vi blickar mot framtiden måste vi göra det från manga olika perspektiv och situationer. Vi måste placera människors välbefinnande först och i centrum på agendan, säger Ameenah Gurib-Fakim.

Mikael Färnbo