Go to main navigation
Anna Kinberg Batra

Moderaternas nedskärningar påverkar bland annat stödet för att förbättra klimat- och miljö.

Foto: Per Pettersson

Moderaterna vill sänka biståndet utan att det syns

Moderaterna vill minska biståndet med 1,5 miljarder per år för att finansiera skattesänkningar. Men för att det inte ska synas i statistiken så lutar man sig mot ett räknesystem från 1995.

I Moderaternas vårmotion som släpptes i onsdags vill partiet minska biståndet med upp till 1,5 miljarder per år. Det skulle innebära att man missar målet att låta en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) gå till bistånd – men Moderaterna har hittat en väg runt problemet.

2014 valde regeringen Löfven att uppdatera modellen för hur man räknar ut BNI från det gamla räkenskapssystemet ENS1995 till ENS2010. Det nya räknesystemet innebär en högre BNP­– och BNI-nivå och även tillväxttakten påverkas lite. Nu vill Moderaterna gå tillbaka till det gamla räkneverket – och alltså minska biståndsanslaget utan det syns.

– Det är löjligt att man vill tillämpa en annan modell än den som redan är erkänd i resten av EU. Reinfeldt hedrade 1%-procentsmålet, och nu kan man konstatera att det är två partier som inte lever upp till det, och det är Moderaterna och Sverigedemokraterna, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Partiet är kluvet

Moderaternas officiella hållning är densamma som i de tre senaste budgetförslagen – att uppdateringen till det nya räkneverket var av rent bokföringstekniska skäl och alltså inte i linje med svensk ekonomi. Den gamla definitionen ska alltså vara bättre anpassad efter svensk politik. 

Men här är inte Moderaterna överens. Flera företrädare har uttryckt missnöje över att gå tillbaka till ett gammalt räknesystem. Moderaternas ledamot i utrikesutskottet, Sofia Arkelsten, besvarar kritiken såhär:

– Ambitionen är att Nya Moderaterna i sitt budgetförslag också ska använda den nyare versionen av beräkning av BNI, det gör ju de andra Allianspartierna. I det här förslaget till budget kom vi inte hela vägen fram. 

Idag ligger svenskt bistånd på 0,98 procent av BNI. Varför man idag inte ligger över en procent försvarar regeringen med samma argument som Moderaterna använder för sänkningen: räkenskapssystemet för BNI. Den nya beräkningsmodellen introducerades när Löfven tillträdde 2014 och regeringen hade inte förmågan att höja 0,4 procentenheter i ett steg.

– Vi har arbetat oss upp en 0,1-procentenhet per år och vår avsikt är att nå upp till målet nästa år, säger Isabella Lövin. 

Björn Widmark

*Efter att OmVärlden fick kontakt med Sofia Arkelsten har texten uppdaterats