Go to main navigation
Borneo

Bild från filmen "The Borneo Case" som visar urfolkens kamp mot skövlingen av Borneos regnskog. 

Foto: Från filmen "The Borneo Case"

Nyhet

Svenska banker möjliggör brott mot urfolk på Borneo

Sju svenska storbanker har kränkt urfolks rättigheter på Borneo genom sina investeringar. Det avslöjas i en rapport från Swedwatch och Fair finance guide. De hävdar att bankerna stöttat omfattande regnskogsskövling.

 

I en ny rapport hävdar organisationerna Swedwatch och Fair finance guide att svenska storbanker (Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandia, Danske Bank, SEB och Swedbank) bidragit till skövling av regnskog på Borneo genom investeringar i företag verksamma på ön.

Rapporten bygger på fyra fallstudier av gruvverksamhet, palmoljeindustri och finanstjänster till lokala politiker som anklagas för korruption. Genom fältstudier på plats och granskning av investeringar har organisationerna bakom rapporten visat hur bankerna indirekt har bidragit till fortgående brott mot urfolksrättigheter.

I samband med presentationen av rapporten har även dokumentärfilmen ”The Borneo Case” svensk premiär. Filmen följer fyra urfolksrättskämpar som tillsammans försöker stoppa den pågående avverkningen av regnskog och därmed skydda urfolkens levnadssätt och kulturer. En av huvudpersonerna, Mutang Urud, är själv medlem av Kelabitstammen. I filmen återvänder han till Borneo efter 20 år i exil i Kanada trots risken för fortsatta polisövergrepp i hemlandet.

Utifrån rapporten rekommenderar Swedwatch och Fair finance guide att bankerna förstärker sina rutiner för kontroll av investeringar och förbättrar sin uppföljning av de egna etiska riktlinjerna. De uppmanar även privatpersoner att kräva förbättring av sina banker rörande deras påstådda värnande av urfolksrättigheter.

Daniel Fjellborg