Go to main navigation
plastic-in-seas.jpg

30 länder som tillsammans har 40 procent av världens kustlinjer har anslutit sig till en världskampanj mot plast, #CleanSeas.

Foto: Okinawa Soba CC Flickr

NYHET

Nu ska plasten förbjudas

FN befarar att det om 30 år kommer finnas mer plast än fisk i haven. Nu har 30 kustländer gått samman i kampanjen #CleanSeas för att förbjuda engångsplast och stoppa dumpningen av plast i haven. 

Om vi fortsätter att använda plast på det sätt som vi gör idag, så kommer det i kombination med ett kraftigt överfiske leda till att vi har mer plast än fisk i våra hav år 2050.

Under FN:s havskonferens i våras gjordes många frivilliga åtaganden. Sedan dess har 30 länder som tillsammans har 40 procent av världens kustlinjer, anslutit sig till en världskampanj mot plast, #CleanSeas.

Genom kampanjen hoppas man kunna vända utvecklingen genom att lyfta fram goda exempel på åtgärder från regeringar, företag och individer. Länderna i kampanjen har bland annat beslutat sig för att ändra lagar, skapa nya marina reservat, förbjuda plastpåsar och rensa upp bland den plast som kväver jordens stränder och rev. 

Vissa nationer som gått med i kampanjen, som Kenya och Indonesien, står enligt FN:s miljöprogram Unep bakom en mycket stor del av den plast som dumpas i haven. Indonesien har utlovat att minska plastavfallet med 70 procent fram till 2030, medan Filippinerna planerar att införa en lag som förbjuder engångsplast. 

Unep understryker att ett av de största problemen är just engångsplastpåsar. Flera länder har därför meddelat att de tänker förbjuda dessa, eller bara tillåta plastpåsar som kan återanvändas och som konsumenter måste betala för. FN-organet uppger samtidigt att bland annat Brasilien och Belgien arbetar med att få fram nationella handlingsplaner mot de marina föroreningarna. 

Allt liv i haven är hotat

Mänskliga aktiviteter bidrar också till havens ökande försurning och stigande vattentemperaturer till följd av klimatförändringarna. Allt liv i haven påverkas nu, särskilt hotade av den här utvecklingen är korallreven och kustområden i tropiska områden, däribland mangroveträsken. Och så förstås de miljontals människor som lever längs med kusterna och vars försörjning är beroende av haven.

Dumpad plast erbjuder också kläckningsplatser för myggor som sprider farliga sjukdomar som denguefeber och zikavirus. 

Vid sidan av större plastföremål bidrar även mikroplast från bland annat kosmetika till nedsmutsningen av alla världshaven. Varje år dumpas åtta miljoner ton plastavfall i haven, enligt Unep. Detta utgör ett direkt hot mot de fiskar och fåglar som misstar plast för mat eller fastnar i plasten. Men mikroplasten har även hamnat i människans näringskedja och inget vet ännu vilka hälsoeffekterna kan bli. 

Ett annat FN-organ, FAO, påminner om att det redan är välkänt att världens skogar, i synnerhet regnskogar, är viktiga i kampen mot klimatförändringar då dessa absorberar en del av utsläppen av växthusgaser. Samtidigt är haven också oerhört viktiga i sammanhanget. Enligt FAO blir en fjärdedel av de växthusgaser som människor orsakar absorberade av haven. Detta samtidigt som haven också blir kraftigt påverkade av klimatförändringarna. 

 

Baher Kamal/IPS