Go to main navigation
könsstympning somalia somaliland fgm omvärlden

Imamer kan påverka attityder mot könsstympning. På bilden pratar imamen Macalin Aden Mohamed med somalier om att könsstympning är ett förlegat ingrepp.

Foto: AMISOM

NYHET

Ny fatwa för att få slut på könsstympning i Somaliland

Kampen mot könsstympning är tidskrävande och svår men nu har det börjat hända saker i Somaliland där traditioner och religion spelar stor roll. Språkrör från civilsamhället hoppas på en ny lag och fatwa redan vid årsskiftet.

De senaste trettio åren har kampen mot könsstympning stått och stampat i Somalia och den självutropade staten Somaliland. Som det ser ut idag finns det en viss lagstiftning i Puntlandregionen, medan det saknas helt i Somaliland. Enligt språkrör från civilsamhället i Somaliland kan dock en förändring vara på gång.

– Vi har tagit fram en nationell policy för könsstympning som vi ska lägga fram för ministerrådet. När policyn har godkänts kan vi gå vidare och driva på för lagstiftning, berättar Zeineb Mohammed Muhummed, kvinnorättsaktivist och koordinator för kvinnors rättigheter på Action Aid Somaliland,

Action Aid lobbar också tillsammans med det somaliska nätverket Nafis för en ny fatwa – ett utlåtande av en religiös auktoritet – som deklarerar att könsstympning är förbjudet.

– Många genomför könsstympning av religiösa skäl och religiösa ledare har länge lutat sig tillbaka och inte sagt emot. Men fatwan vi arbetar för nu ska betona hälsoriskerna och att ingreppet inte är tillåtet enligt religionen, förklarar Khadra Omer Hassen, ordförande för Nafis.

Vilket är då viktigast – lagen eller fatwan?

– Lagen är viktig, men folket tror mer på vad religionen säger. Båda två behövs, så vi hoppas på att kunna implementera både lag och fatwa vid årsskiftet, säger Zeineb Mohammed Muhummed.

Fatwans roll

Anna Wahlberg är doktorand vid institutionen för barn och kvinnors hälsa på Uppsala universitet. Hon forskar om somaliska män och kvinnors attityd till könsstympning och har då satt sig in i religionens betydelse.

– I koranen nämns inte könsstympning men i några hadiths – vilket är beskrivningar av vad profeten Mohammed sagt och gjort –  så nämns kvinnlig könsstympning. Hadiths kan ses som trovärdiga/starka eller icke trovärdiga/svaga och de hadiths som nämner kvinnlig könsstympning tolkas som svaga. 

Dock finns det en del meningsskiljaktigheter här. Vissa imamer tolkar det som att kvinnlig könsstympning borde förbjudas, andra inte. Det skiljer sig också när det kommer till typ av könsstympning. Tolkningarna skrivs ner i ett utlåtande – en fatwa.

– Det finns redan fatwor som säger att kvinnlig könsstympning inte är okej men ju fler imamer som går ut och säger att det här är inget man behöver göra så ger det så klart mer tyngd. Sedan har olika imamer olika mycket respekt – ju mer erkänd imam desto tyngre väger fatwan.

Louise Gårdemyr