Go to main navigation
IMG_5297.jpg

Vilken framtid väntar de barn som nu föds utan papper, land och tillhörighet?

Foto: Josefine Elfström

NYHET

Över hundratusen flyktingbarn riskerar statslöshet i Libanon

Över hundratusen barn till flyktingar i Libanon har inte registrerats korrekt och riskerar en mycket osäker framtid som statslösa.
– Vi ser en förlorad generation ta form inför våra ögon, säger Yasser Nassin, forskningschef på Issam Fares Institute i Beirut.

Sedan flera år lever minst en och en halv miljon flyktingar från Syrien i grannlandet Libanon. Nu visar forskning att nästan samtliga barn som fötts av flyktingar inte registrerats korrekt i landets snåriga byråkrati.

För att registrera ett nyfött barn krävs minst fyra administrativa steg. Och för varje steg möter flyktingarna en rad byråkratiska hinder, vilket gör att andelen som fullföljer hela kedjan successivt minskar för varje steg.

En studie från forskningsinstitutet Issam Fares på American University i Beirut visar att endast två procent av de nyfödda flyktingbarnen sedan flyktingkrisen inledning har blivit korrekt registrerade. Utan registrering riskerar barnen en framtid som statslösa.

Över hundratusen barn

När studien genomfördes beräknades att runt 130 000 barn hade fötts i Libanon av flyktingar sedan inledningen av krisen. I dag är den siffran förmodligen runt 170 000 barn, berättar forskningschefen Yassin Nasser.

– Herregud, tänkte vi när vi såg siffrorna. Det här är väldigt många människor som nu befinner sig i omedelbar risk för att bli statslösa. Jag menar, det är enormt, säger han.

Processen för att registrera ett barn är komplicerad i Libanon. Först krävs ett födelsebevis från sjukhuset. Det får i dag 98 procent av de nyfödda flyktingbarnen. Därefter krävs registrering hos den lokala ledningen, den så kallade Mukhtar. Men Mukhtar kräver även att föräldern har korrekt uppehållstillstånd.

Endast 68 procent av de nyfödda registreras hos Mukhtar.

Därefter krävs registrering på den lokala myndighetens kontor, Nofous. Även där krävs uppehållstillstånd samt korrekt äktenskapsbevis.

Endast 20 procent av de nyfödda passerar detta steg.

För utlänningar krävs även registrering i ett särskilt utlänningsregister som endast har kontor i huvudstaden Beirut. Dessa papper ska sedan godkännas av hemlandets, i det fallet Syriens, ambassad. Endast därefter är barnet korrekt registrerat som en syrisk medborgare född i Libanon.

Endast två procent av de nyfödda barnen passerar det sista nålsögat.

Går en mörk framtid till mötes

– Alla barn som förblir oregistrerade går en mycket mörk framtid till mötes. Deras rörelsefrihet begränsas, de kommer inte kunna få tillgång till utbildning, sjukvård och de en förhöjd risk att utnyttjas och exploateras. I framtiden kommer de troligtvis inte heller att kunna flytta tillbaka till Syrien, eftersom Syrien inte registrerat de som medborgare, säger Yassin Nasser.

Inställningen bland starka politiska krafter i Libanon är att flyktingar från Syrien ska återvända så snart som möjligt. År 2015 skärptes reglerna för syriska flyktingar att lagligt uppehålla sig i landet. Innan regelskärpningen sakande var tionde flykting uppehållstillstånd. I dag är det drygt sju av tio.

Eftersom uppehållstillstånd krävs redan tidigt i processen är detta en av huvudanledningarna till att så få barn registreras.

– För att komplicera saken ytterligare finns det en deadline på ett år. Registreringen måste ske inom ett år annars måste föräldrarna gå till domstol för att bevisa föräldraskap, säger Yassin Nasser.

En domstolsprocess kräver dels ett kostsamt DNA-test och i normalfallet en advokat. UNHCR räknar med att hela processen kostar allra minst 1 500 dollar och beräknas ta mellan ett halvår och två år.

Eftersom de flesta flyktingar lever under fattigdomsgränsen, varav hälften i extrem fattigdom, är det inte ett realistiskt alternativ.

– Nej, det är uteslutet för de allra flesta, säger Monique Sokhan som är Senior Legal Officer på UNHCR.

Framsteg – och bakslag

UNHCR har tillsammans med det internationella samfundet och det libanesiska civilsamhället under de senaste åren satt press på den libanesiska regeringen i frågan. Strax innan regeringen kollapsade i och med premiärminister Saad al-Hariris överraskande avgång hade man kommit överens om att häva kravet på uppehållstillstånd vid registreringen.

– Det är en väldigt stor framgång och innebär att det kommer bli mycket lättare att registrera barn i framtiden, säger Monique Sokhan.

Men det påverkar inte de drygt hundratusen barn som redan fötts. Där sätter fortfarande ettårsregeln käppar i hjulet. Innan regeringen upplöstes förde UNHCR konstruktiva samtal för att häva den regeln, berättar Monique Sokhan. Men nu finns det inte längre någon att föra samtal med i Libanon.

– Det är för tidigt att säga vad det här innebär för de här barnen. Vi bevakar såklart vad som händer. Det kan så klart ha en negativ inverkan men vi hoppas att så inte blir fallet, säger Monique Sokhan.

Enligt Yasser Nassin kommer det troligtvis krävas någon form av tillfällig amnestilag och en stor kampanj för att registrera alla oregistrerade flyktingbarn i Libanon. Men det är inget som kommer ske om inte det politiska läget stabiliserar sig.

Bland biståndsorganisationer och flyktinggrupper har man länge varnat för vad man kallar en ”förlorad generation” av flyktingbarn som växer upp i fattigdom och missar sin skolgång.

– Samtidigt ser vi en ny förlorad generation ta form inför vår ögon, säger Yasser Nassin.

Mikael Färnbo