Go to main navigation
paru-goals.jpg

Foto: Svensk-indiska föreningen

AGENDA 2030

Parul Sharma: “Agenda 2030 handlar inte om FN och nationer, utan om dig och mig”

Det kommer att krävas en mindre revolution för att uppnå de ambitiösa mål som världen enats om att arbeta mot fram till år 2030. Vissa har tappat hoppet, medan andra kämpar vidare.

Att hela världen måste ställa om till ett system som är jämställt, hållbart och miljövänligt skriver många under på, men att kraftfull agera för att så ska är inte lika enkelt.

193 länder har, å sina medborgares vägnar, signerat en gemensam agenda som sätter upp mål för att avskaffa fattigdom, svält och ojämlikhet – Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål som världens länder har till år 2030 på sig att uppnå.

Agendan är ett ambitiöst och optimistiskt dokument som för vissa beskriver en utopi, medan den för andra innebär en konkret handlingsplan.

I flyktingkrisens Libanon till exempel, där var fjärde person har flytt från krig och konflikt, säger Rädda Barnen att det är “rätt så osannolikt att lyckas uppnå målen”.

– Men vad har vi egentligen för val? Vi måste försöka, säger Allison Zelkowitz, landschef för Rädda Barnen i Libanon.

Människor som är på flykt från krig och konflikter hör till de mest utsatta i världen. De är mer exponerade för de risker som många av de globala målen handlar om.

Om världens länder ska ha en chans att uppnå målen inom tretton år måste antalet människor på flykt minskas kraftigt.

Globala målen i Sverige

Även om Sverige ligger förhållandevis bra till jämfört med andra länder behövs fortfarande stora insatser innan vi uppnår målen. För svenskarna är den ohållbara konsumtionen och de växande ekonomiska klyftorna två stora utmaningar.

Det är svårt att förändra vår syn på jämställdhet, konsumtion och miljöpåverkan om vi inte vet vad målen innebär. Min förhoppning är att kunskapen inte stannar i de “fina korridorerna”, säger Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030-delegationen.

Agenda 2030-delegationen har som uppdrag att stötta regeringen i att uppnå målen och sprida kunskap om vad agendan innebär. Och det behövs: en Sifo-undersökning visar att bara fyra av tio svenskar känner till Globala målen.

Läs mer om vad branschen säger om Agenda 2030

Men är det inte redan för sent? Enligt Parul Sharma finns det fortfarande möjligheter att uppnå målen. Nyckeln är kunskap, men också den enskilde individens engagemang och drivkraft, säger hon.

– Så fort vi pratar om världens undergång och vi ser ett hot, så sluter vi oss, som i diskussionen kring miljö och klimat. Men det här handlar inte om vad FN eller nationer ska göra, utan det handlar om vad vi allihopa ska göra.

Björn Widmark, OmVärlden

Dima Helweh, Al-Kompis

Läs mer: Kom igen Sverige, dags att steppa upp!

Läs mer om att vi inte har råd att tramsa bort Agenda 2030

Läs mer om att Agenda 2030 är ett nytt språk för Sverige