Go to main navigation
UN.jpg

Foto: UN Photo/Marie Frechon

Pedofilskandalerna sätter FN:s trovärdighet på spel

Från Haiti till Centralafrikanska republiken har hundratals barn utnyttjats sexuellt av FN-soldater. Generalsekreteraren har en plan för att förebygga nya övergrepp, värna offren och skipa rättvisa. Men kommer den att lyckas?

Skandalerna runt FN:s fredsbevarande trupper har avlöst varandra. På Haiti uppdagades att åtminstone 134 lankesiska FN-soldater hade utnyttjat nio barn sexuellt mellan åren 2004 och 2007. Ingen av soldaterna straffades. I Centralafrikanska republiken blev åren 2013-2014 minst 200 barn utsatta för övergrepp av franska soldater som arbetade under FN-flagg.

När svenske Anders Kompass, vid tiden chef för fältavdelningen inom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), såg att FN inte agerade lämnade han över den interna rapporten om övergreppen till Frankrike. Han straffades då med avstängning.

FN har gång på gång visat sig oförmöget att granska sig självt. Kompass agerande fick dock på nytt upp frågan på dagordningen, och i mars i år gick den nye generalsekreteraren Antonio Guterres ut med ett åtgärdspaket för att tackla problemen. ”Ingen som arbetar för FN, oavsett befattning, ska associeras med den här sortens illvilliga och ondskefulla brott”, sa Guterres i samband med släppet av rapporten ”Special measures for protection from sexual exploitation and abuse: a new approach”.

”Absolut nolltolerans”

I rapporten läggs en lång rad åtgärdsförslag fram som fokuserar på offren: tillsätt en förespråkare för offrens rättigheter, utarbeta ett formulär för att stötta offer i fält, riskbedöm operationer särskilt vad gäller risken för sexuella övergrepp, med mera.

När det gäller att förhindra övergrepp och ställa förövare till svars vill man bland annat bli bättre på att utreda, underlätta för offer att vittna, upprätta system för DNA-inhämtning och utbilda all FN-personal, också civil sådan, om sexuellt utnyttjande och övergrepp innan de kan skickas ut i fält.

Anders Kompass, i dag anställd på Utrikesdepartementet, välkomnar reformerna och säger till OmVärlden att det är FN:s trovärdighet som står på spel.

– Det är väldigt viktigt att den här frågan nu kommit upp på högsta nivå inom FN. Men det har varit en lång väg, och har hänt först efter att man fått väldigt allvarlig kritik under många år. Man visste ju att detta pågick under flera års tid utan att på allvar agera.

Johan Fredborn, handläggare på UD:s FN-enhet, säger att man måste ha ”absolut nolltolerans” mot dessa övergrepp, för såväl uniformerad som civil personal. Förslagen som generalsekreteraren lagt fram diskuteras nu under maj månad i FN:s femte utskott som har hand om administrativa frågor.

– Det här är ett viktigt tillfälle att ta vidare arbetet mot sexuella utnyttjanden och övergrepp. Sverige och många andra länder arbetar aktivt för att arbetet accelereras. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att frågan är kontroversiell och splittrar FN:s medlemskrets, och mycket av ansvaret att hålla förövare till svars ligger hos medlemsstaterna, säger Johan Fredborn.

Behov av externa granskare

Att få alla medlemsländer med på tåget ser ut att bli en av de största utmaningarna, för att se till att reformer verkligen genomförs. Aleksander Gabelic, ordförande för svenska FN-förbundet, är trots allt hoppfull.

– Det är mycket uppmärksamhet kring de här frågorna nu, och med en ny generalsekreterare kan man ha ett tillfälle att med ny kraft ta tag i saken. Jag är ändå hoppfull, men inser att det kräver mångas engagemang. Det här är också frågor som många gärna vill komma undan och undvika.

I debatten har flera höjt krav på att FN också bör lämna över utredningsansvar till en extern juridisk mekanism som kan utreda och gå vidare när fall av misstänkta övergrepp dyker upp, eftersom man anser att FN inte självt lyckats hantera tidigare fall. Behovet av en visselblåsar-funktion är också stort, vilket inte minst fallet Anders Kompass visar. I samband med att Kompass i fjol lämnade FN skrev han i en debattartikel om den kultur av rädsla som han menade råder inom FN.

”Personalen är rädd. Rädslan är grundad i en bred erfarenhet. Många medlemmar i personalen har själva blivit offer för hämnd eller bevittnat hur man hämnats på andra som tagit impopulära etiska ställningstaganden, genom åsidosättande, trakasserier, plötsliga förflyttningar, dåliga utvärderingar eller att kontrakten inte förnyats. De är övertygade om att systemet inte skyddar dem", skrev Kompass.

Här behövs externa aktörer, säger Aleksander Gabelic.

– Ja, det vore bra. Sverige bör fråga sig hur man kan bidra till att finna en form för att ta emot såna här uppgifter när de kommer till någons kännedom, en tydlig visselblåsar-funktion, så att man kan fånga upp det i ett tidigt skede. Ett sådant system måste vara tydligt sanktionerat av FN så att folk vågar slå larm, säger han.

På Utrikesdepartementet ser man också externa aktörer som viktiga, om än på sikt.

– Det råder ingen tvekan om att vi behöver arbeta på flera fronter för att komma åt problematiken med sexuella utnyttjanden och övergrepp. Generellt måste vi värna och skydda oberoende utredningsverktyg inom FN, såsom FN:s internrevision OIOS. Det finns intressanta förslag om att etablera externa granskningsmekanismer och vi behöver titta närmare på hur dessa skulle kunna utformas för att kunna analysera och kommentera. Tids nog kan inrättandet av oberoende utredningsmekanismer eller domstolar givetvis övervägas, säger Johan Fredborn.

Axel Kronholm