Go to main navigation
MSF170769 Foto Pierre-Yves Bernard MSF.jpg

Kommer Pfizers patent leda till färre vaccinationer mot lunginflammation?

Foto: Pierre-Yves Bernard

nyhet

Pfizers patent försvårar för fattiga att vaccineras

Läkemedelsföretaget Pfizer har i Indien beviljats ett patent på vaccin mot lunginflammation. Läkare utan Gränser menar att Pfizers patent gör det svårare för fattiga att vaccineras mot lunginflammation.

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag vars produkter finns i över 175 länder. Nu har företaget fått sin patentansökan av pneumokockvaccinet PCV13 mot lunginflammation godkänd i Indien. Det innebär att vaccinet är patenterat till och med år 2026. Först då är det möjligt för andra företag att ta fram kallade generiska, billigare versioner, av preparatet.  

Kritik från Läkare utan Gränser

Pfizers patent resulterar i att låg- och medelinkomstländer inte kommer att ha råd att köpa in vaccinet. Det menar Läkare utan Gränser som är kritiska till att Pfizers patentansökan blivit godkänd i Indien. Risken är att lunginflammation som dödsorsak kommer att öka i utvecklingsländer. I Indien finns en utbredd produktion av generiska läkemedel och det finns flera företag som har möjlighet att producera PCV13 till låga kostnader. Därför, menar Läkare utan Gränser, kan Pfizers patent i just Indien få stora konsekvenser. 

Samtidigt har tidigare kritik lett till att Pfizer i november 2016 reducerade inköpspriset av vaccinet för internationella organisationer. Pfizer pekar även på sitt arbete med organisationen Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI). GAVI jobbar sedan 2000 globalt med civilsamhället samt den privata och offentliga sektorn för att möjliggöra låginkomstländers tillgång till vacciner. Pfizer har ålagt sig till att ge GAVI 740 miljoner doser av vaccinet PCV13. Samtidigt säger Läkare utan Gränser att det nya vaccinet mot lunginflammation skiljer sig väldigt lite från tidigare versioner. Varför krävs då ett patent? 

Varför läkemedelspatent?

Pfizers menar att det krävs ett omfattande kliniska underlags för att producera PCV13. Att tillverka vaccinet tar två år och ett halvt år. Pfizers mål är att fortsätta utvecklingen av än bättre vacciner. Därför, menar företaget, krävs det en patentlagstiftning. Så skapas förutsättningar för investeringar som möjliggör framtida forskning.

Samtidigt leder patenterade läkemedel till att ett enda företag får monopol på försäljning av sin substans. Det menar WIPO, World International Patent Organisation. Resultatet är ofta att priset blir mycket dyrare än om fler aktörer konkurrerar i produktionen.

Läkare utan Gränser arbetar nu aktivt för att Pfizer ska sänka priset på vaccinet till fem dollar per dos. Det gör organisationen genom kampanjen ”A Fair Shot”.

 

Maria Lundin Osvalds