Go to main navigation
kvinnor Women SRHR

Miljontals kvinnor och barn hade påverkats om organisationen inte hade skrivit på Mexico City-policyn, säger Internationella Rädda Barnen. Men kritiker menar att förra gången beslutet infördes blev konsekvenserna allvarliga för just barn och kvinnor.

Foto: Anca Dumitrache / Shutterstock.com

NYHET

Rädda Barnen böjer sig för Trumps abortförbud

Den 23 januari i år återinförde Trump global gag rule som tvingar alla organisationer med amerikanskt stöd att sluta informera om abort. Nu ställer Rädda Barnen om sitt arbete för att fortsätta få stöd från USA, men vad blir konsekvenserna?

Global gag rule, eller Mexico City-policyn som den heter, var egentligen ett väntat utspel från Donald Trump. Flera republikanska presidenter har gjort samma sak innan honom, vilket har tvingat flera stora biståndsorganisationer att antingen lägga om sitt arbete eller hitta nya finansiärer.

Två månader efter att regeln återinfördes beslutade Internationella Rädda Barnen att böja sig för Trumps krav. Motiveringen var att priset att inte skriva på skulle bli för högt för de 14 miljoner barn och sex miljoner kvinnor i 37 länder som får tillgång till behandling mot malaria, diarréer och lunginflammation via organistionen och deras partners. Organisationen uppger att programmen hade tvingats stänga ner ett efter ett.

Men svaret på frågan om hur det påverkar Rädda Barnen Sverige – som är den tredje största av trettio medlemmar i den internationella verksamheten – återstår. Generalsekreteraren Elisabeth Dahlin säger att det här var det svåraste beslutet den internationella styrelsen ställts inför.

– Det finns bara negativa konsekvenser hur man än gör, men det hade blivit värre om man inte hade deklarerat följsamhet med reglerna, säger hon.

Rädda Barnen Sverige uppger att man argumenterade för att inte skriva på. Istället ville man att andra alternativ skulle undersökas, så att verksamheten skulle kunna fortsätta trots det indragna stödet. Men nu är beslutet taget och man valde att vika sig för Trumps krav.

Osäker framtid

Från Rädda Barnen Sveriges perspektiv är det framför allt ett projekt som kan komma att påverkas – deras arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för barn, ungdomar och unga människor i åtta länder söder om Sahara. Nu är framtiden för projektet – som ska få 45 miljoner i stöd av Sida under perioden 2016-2020 – oviss. 

Dag Sundelin är utsänd av Sida och chef för det svenska regionala SRHR-teamet placerat på Sveriges ambassad i Lusaka. Han har krav på sig att leverera resultat till Sida och regeringen. Han har blivit informerad av Rädda Barnen Sverige, men säger att det är för tidigt för att veta vad konsekvenserna blir.

– Partnerskapet med Rädda Barnen i sig är inget mål, det är ju ett medel för att leva upp till ett mål. Men vi måste leverera inom ramen för strategin och hoppas att Rädda Barnen snart föreslår en lösning som gör att vi kan fortsätta med programmet, säger Dag Sundelin.

"Man tappar momentum"

Han menar att Sida har en beredskap att hantera detta och att det inte nödvändigtvis ska behöva gå ut över pojkar och flickors tillgång till sexualundervisning. Nu väntar han på besked från Rädda Barnen Sverige hur de ska ta saken vidare.

– Vi vet ännu inte i vilken mån långsiktigheten för den regionala SRHR-strategin kommer att påverkas, men vissa program kan tappa momentum, vilket exemplet med Rädda Barnen visar, säger Dag Sundelin.

Ett alternativ skulle vara att allokera om pengarna så att Rädda Barnen Sveriges lokala partnerorganisationer fortsätter med utbildningarna. Men att bygga upp en ny administration och nya kontor är både dyrt och omständigt, menar generalsekreteraren Elisabeth Dahlin.

– Det sista vi vill är att mer pengar ska gå till administration, på grund av ett dåligt amerikanskt beslut.. och jag vill understryka att policyn är väldigt dåligt på så många sätt, säger hon. 

Där håller Afrika-chefen Dag Sundelin med:

– Mexico City Policyn går tvärs emot delar av svensk SRHR-policy. Nu var Rädda Barnen först ut av våra partnersorganisationer, men skulle fler komma till samma slutsats så tar vi det case by case, säger han.

Björn Widmark