Go to main navigation
PeterGatdet_FotoSvenTorfinn.jpg

Peter Gatdet, soldat i South Sudan Liberation Army.

Foto: Sven Torfinn

nyhet

Rapport: Svenska banker och AP-fonder har brustit i ansvar som storägare i Lundin Oil

Svenska banker och pensionsfonder investerade miljarder kronor i Lundin Oil under tiden företaget var verksamt i Sudan – trots uppgifter om grova övergrepp på civila. Investerarna har inte agerat på informationen på det sätt som krävs enligt internationella riktlinjer, visar ny rapport.

Sveriges sju största banker har tillsammans med de statliga pensionsfonderna, AP-fonderna, 3,6 miljarder kronor investerade i Lundin Petroleum (tidigare Lundin Oil) som anklagas för folkrättsbrott i Sudan. Just nu pågår en brottsutredning mot Lundins ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter som är delgivna misstanke om folkrättsbrott.

Flera av de svenska investeringarna gjordes mellan åren 1997 och 2003 när företaget utvann olja mitt under brinnande inbördeskrig i södra Sudan. Enligt tidigare rapporter från FN, Amnesty International, Human Rights Watch och NGO-nätverket ECOS så förvärrades kriget väsentligt av de internationella oljebolagens verksamhet i området. Tiotusentals människor dödades och hundratusentals tvingades bort från sina hem.

Lundin har särskilt uppmärksammats för sitt bygge av en väg, en bro och en flygplats. Enligt kritikerna gjorde den förbättrade infrastrukturen att militären kunde ta sig fram snabbare och bidrog till att kriget spred sig geografiskt.

Samtliga har brustit i ansvar

I en ny rapport från Swedwatch och Fair Finance Guide granskas hur de svenska bankerna och pensionsfonderna har agerat på misstankarna om folkrättsbrott, både under den aktuella tidsperioden och efteråt. Särskilt i förhållande till FN:s internationella riktlinjer kring investeringar och mänskliga rättigheter, UNGP, som investerarna själva hävdar sig efterleva.

Granskningen visar att samtliga svenska investerare brustit i sitt ansvar. Enligt de internationella riktlinjerna ska investerare göra risk- och konsekvensanalyser av bolag de investerar i och utnyttja sitt inflytande för att påverka företaget att i sin tur ta ansvar. Enligt rapporten har detta inte gjorts i tillräcklig utsträckning.

Den vanligaste åtgärden som investerarna har vidtagit har varit att upprätta en dialog med Lundin. Granskningen visar dock att dialogerna inte har lett till några konkreta resultat trots att flera av dem har pågått i mer än tio år.

Röstade ner oberoende granskning

Lundin Petroleum har själva aldrig erkänt att det deras verksamhet har bidragit till att förvärra kriget. Tvärtom menar man att verksamheten hade en positiv inverkan. I rapporten slår flera investerare ifrån sig kritiken och menar att ord står mot ord.

Samtidigt valde endast två, Swedbank och AP2, att rösta för Folksams förslag på stämman 2012 att initiera en oberoende undersökning för att bringa klarhet i anklagelserna. Förslaget blev nedröstat och som en konsekvens av det sålde Folksam av sitt innehav.

Flera banker säger också i rapporten att de avvaktar brottsutredningen innan de agerar. Men brottsutredningen och hur investerarna agerar i förhållande till internationella riktlinjer är två olika saker, enligt rapporten.

I en kommentar på rapporten hävdar företaget att anklagelserna är felaktiga och skriver: ”Lundin har alltid förespråkat fred med fredliga medel i Sudan”.

Mikael Färnbo