Go to main navigation
Agenda 2030 hav fn

Globala målet 14 om hav och marina resurser.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen miljardsatsar på hållbara hav

Nästa vecka inleds FN:s havskonferens i New York. Nu satsar Sverige på en ny miljardstrategi för hållbar miljö, klimat och hav.

I ett nytt uppdrag från Regeringen till Sida väntas myndigheten ta fram nya riktlinjer för Sverige arbete i klimatfrågan. Hela strategin väntas omfatta minst 4,5 miljarder under en fyraårsperiod och arbetet för hållbara hav är särskilt prioriterat.

– Klimatförändringarna och situationen i våra hav är en ödesfråga, som redan i dag påverkar människors utvecklings- och försörjningsmöjligheter, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den globala strategin är en del av de frivilliga åtaganden som Sverige kommer att lämna in under FN:s havskonferens i New York som hålls den 5 till 9 juni. Enligt regeringen är frivilliga åtaganden av länder, näringsliv och organisationer en viktig del hela konferensen som syftar till att vända den allvarliga utvecklingen i haven och hitta vägar och metoder för att leva upp till det fjortonde målet (SDG14) om hav och marina resurser.

– Den kommande strategin innebär en klar ambitionsökning inom dessa områden som är helt avgörande för vår överlevnad, säger Isabella Lövin.

Strategin kommer gälla år 2018-2022 och omfatta 4,5–5 miljarder kronor alternativt 6,5–7 miljarder kronor totalt. Uppdraget till Sida och den kommande strategin är ett av Sveriges frivilliga åtaganden som vi kommer att ge under Havskonferensen.

Det läggs på hållbara hav för att förstärka den nuvarande resultatstrategin för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Sida ska få bättre möjlighet att förlänga, fördjupa och bredda sitt globala arbete för att uppfylla Parisavtalet om klimat och de nya globala utvecklingsmålen.

Björn Widmark