Go to main navigation
isabellalovincarinjamtinfotoylvabergman_720.jpg

Biståndsminister Isabella Lövin och Carin Jämtin, generaldirektör för Sida. 

Foto: Ylva Bergman

NYHET

Regeringen ökar bistånd för fred

Regeringen vill öka summan till fredsarbete med 50 procent.

Sida och Folke Bernadotte Akademin (FBA) har fått i uppdrag att genomföra strategin 2017-2022.

Idag, torsdag, beslutade regeringen om en ny strategi för hållbar fred.

Den nya strategin inkluderar både finansiering globalt, liksom i lokala situationer där det finns ett förhöjt behov av snabbt och flexibelt stöd. Den innebär även åtgärder för att minska spridning av små och lätta vapen och att genomföra FN:s vapenhandelsfördrag.

Regeringen vill öka summan som ska gå till fredsarbete med 50 procent från och med nästa år, från 280 miljoner 2017 till 415 miljoner 2018, enligt Dagens Nyheter.

Biståndsminister Isabella Lövin konstaterar att antalet människor som påverkas av våldsamma konflikter ökat dramatiskt sedan 2010.

– Självklart är nödhjälp viktigt för att rädda liv och lindra nöd, men det är andra insatser som måste till för att lösa konflikterna. Det är långsiktigt ohållbart att inte också satsa på fredsbyggande. Vi satsar nu på att förebygga konflikt, och förhindra återfall i konflikt genom stärkt fredsbyggande, säger hon.

Omkring 1,4 miljarder människor, liksom en allt större del av världens extremt fattiga, lever i konfliktdrabbade och sviktande stater

Josefine Elfström