Go to main navigation
Telefon i Mumbai

Indien är ett av de länder som tar emot mest remittanspengar. 

Foto: Victorgrigas

Nyhet

Remittanser – det tredubbla biståndet

Att arbeta utomlands och skicka pengar till sitt hemland kallas att ”remittera”. Enligt Världsbanken skickas tre gånger mer pengar som remittanser än hela världens totala bistånd.

Miljontals människor som arbetar utomlands skickar pengar till sina familjer i sina hemländer. Fotbollsspelaren Alhaji Gero spelar i Östersunds FK och skickar varje månad pengar till sin familj i Nigeria.

5300 miljarder kronor. Så mycket skickade gästarbetare som arbetar utomlands hem till sina familjer under 2015. Pengarna motsvarar ungefär tre gånger så mycket som alla givarländer tillsammans lägger på utvecklingssamarbete.

Om siffran verkligen stämmer är svårt att avgöra på grund av att det finns så många olika kanaler för att skicka pengar, men enligt en uppskattning av Världsbanken ska låg- och medelinkomstländer ha tagit emot ungefär 450 miljarder dollar av gästarbetare utomlands.

Kostnaden att skicka pengar är som högst i Afrika söder om Sahara och på Stillahavsöarna. Till exempel kostar det mer än 20 procent att skicka 200 dollar från Australien till Vanuatu och 19 procent från Sydafrika till Zambia. Under 2016 låg den genomsnittliga kostnaden för att skicka pengar på nära 8 procent – långt över målet på 3 procent som slagits fast i Globala målen för hållbar utveckling. 

Remittanserna till låg- och medelinkomstländer ökade med 0,8 procent under 2016 jämfört med föregående år. De länder där remittanser utgjorde störst del av BNP var Tajikistan (42 procent), Kirgizistan (30 procent), Nepal (29 procent), Tonga (28 procent) och Moldavien (26 procent).

Björn Widmark