Go to main navigation
Barnarbetare på ett fält.

Foto: ILO/Truong Hun Hung

nyhet

Risken för slaveri ökar i EU – även i Sverige

Risken för att människor ska hamna i modernt slaveri har ökat i 20 EU-länder, inklusive Sverige. Det visar en ny rapport.

– Vi får hela tiden in människor som lever helt i händerna på någon annan, säger Maria Östberg Svanelid på Fackligt center för papperslösa i Stockholm.

I spåren av den stora flyktinginvandringen till EU år 2015 har risken för att människor ska hamna i slavliknande förhållanden ökat i flera EU-länder, enligt rapporten Modern Slavery Index 2017, framtagen av analysföretaget Verisk Maplecroft.

Ökningen av antalet papperslösa parallellt med ett hårdnade klimat och en alltmer rättslös status har ökat riskerna väsentligt.

Rapporten pekar ut fem EU-länder – Rumänien, Grekland, Italien, Cypern och Bulgarien – som särskilt utsatta. Rumänien är det land globalt där risken har ökat allra mest det senaste året. Även i femton andra EU-länder, inklusive Sverige, har situationen förvärrats, även om många EU-länder fortfarande globalt sett är låg- eller mellanriskländer. Flest hög- och extremriskländer ligger i delar av Asien, Afrika och Mellanöstern.

LYSSNA: Avsnitt 37: Att äga en människa

Maria Östberg Svanelind är vice ordförande i Fackligt center för papperslösa i Stockholm – ett fackligt samarbete mellan LO, TCO och Saco för människor som lever och arbetar utan uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. Enligt henne har riskerna för slaveri och utnyttjande av människor ökat påtagligt i Sverige.

– Riskerna har definitivt ökat. Vi får hela tiden in besökare på centret som lever trångt, som är helt i händerna på någon annan. De jobbar sju dar i veckan, många timmar per dag, väldigt lite vila, dåliga arbetstider, dåliga arbetsvillkor, men som sen ändå inte får den lön som de har lovats – en lön som ofta är långt under miniminivå i svenska kollektivavtal, säger hon.

Hur många människor handlar det om?

– Vi har inga sådana siffror. När centret bildades pratade man om att det levde mellan 30 och 50 000 papperslösa i Sverige. Men det är väldigt svårt att uppskatta. 

Har situationen förvärrats sedan den stora flyktinginvandringen 2015?

– Klimatet har hårdnat, debatten har hårdnat. Under de snart tio år som centret har funnits har vi sett att hela debattklimatet har hårdnat väldigt mycket. Dessutom har myndigheter fått nya befogenheter att försöka hitta de som inte har rätt att vistas och arbeta i landet. Sammantaget har situationen blivit mycket otryggare för den här gruppen, vilket ökar riskerna, säger hon.

– Papperslösa har ännu svårare i dag att kräva att till exempel få ut lönen om inte arbetsgivaren betalar. Arbetsgivaren kan alltid hota med att anmäla personen till polisen och få den deporterad, vilket händer hela tiden. Risken att bli deporterad är betydligt större i dag, säger hon.

Det har tidigare uppskattas att nästan 46 miljoner människor i världen lever under slavliknande förhållanden. Rapporten Modern Slavery Index 2017 pekar på att 60 procent av världen länder befinner sig i kategorierna ”hög risk” och ”extrem risk”, vilket är en ökning med sex procent sedan förra året. Det tyder på att situationen globalt har förvärrats.

Utanför EU har riskerna i Turkiet ökat allra mest. Däremot har situationen förbättrats något några av de värst utsatta länderna: Indien, Thailand och Kambodja. De tio länder med, enligt rapporten, absolut högst risk för modernt slaveri är Nordkorea, Syrien, Sydsudan, Jemen, DR Kongo, Sudan, Iran, Libyen, Eritrea och Turmenistan.

Mikael Färnbo