Go to main navigation
hav_bild1.jpg

Illustration: Tova Jertfelt

NYHET

Så illa mår haven – här är frågorna för FN:s havkonferens

I dag inleds FN:s havskonferens i New York där Sverige och Fiji står värdar. Det är den största miljökonferens som Sverige ordnat på ett halvt sekel. Målet är att säkra havens framtid. OmVärlden listar de mest akuta frågorna. 

1. Utfiskning

Vi håller på att fiska ut haven. Enligt Världsnaturföreningen har över 85 procent av världens fiskevatten nått sina biologiska gränser. Vissa arter, som blåfenad tonfisk, har minskat i antal till den grad att hela artens överlevnad är hotad.

I en rapport från 2009 uppskattade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation att det finns 640 000 ton övergivna fiskenät på havsbottnar runtom i världen, som dödar marina djur. Detta kallas för ”spökfiske”.

Om inget görs för att göra fisket mer hållbart kommer det att innebära stora problem för de tre miljarder människor som har haven som sin främsta proteinkälla. Fisket anställer också direkt eller indirekt uppskattningsvis över 200 miljoner människor och genererar årligen marknadsvärde på 3 triljoner dollar, eller omkring 5 procent av världens bruttonationalprodukt.

2. Skräp

År 2014 producerades 311 miljoner ton plast i världen. Under de kommande 20 åren väntas produktionen fördubblas, och till år 2050 nästan fyrdubblas. Det är dock bara omkring 5 procent av denna plast som återanvänds effektivt. En tredjedel hamnar i sårbara ekosystem såsom världens hav.

Om nedskräpningen av haven fortsätter i samma takt uppskattar man att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i världshaven, sett till den sammanlagda vikten.

3. Mikroplaster

Utöver större plastskräp som flyter omkring så lider också det marina livet av så kallade mikroplaster, små plastpartiklar mindre än fem millimeter. Hur mikroplaster påverkar djur- och växtlivet är inte helt kartlagt, men man misstänker att djur som äter mikroplaster i tron att det är föda får svårt att smälta plasten.

Miljögifter binds också hårdare till plast än till andra partiklar och kan därför påverka gifthalterna i livsmedel från havet. Mikroplaster skapas bland annat genom att större plastpartiklar bryts ner till mindre, men når också haven genom våra konsumtionsvaror. Mikroplaster tillsätts i många kosmetiska produkter och hushållsprodukter. Också vissa textilier kan släppa ifrån sig plastfibrer.

I Sverige har Naturvårdsverket fått i uppgift av regeringen att kartlägga källor till utsläpp av mikroplaster och föreslå åtgärder.  

4. Försurning

Haven är duktiga på att ta upp koldioxid från luften och på så vis bromsa klimatförändringarna. Enligt FN:s klimatpanel IPPC tar haven upp cirka 30 procent av den koldioxid vi släpper ut. Men även havet har sin gräns: när koldioxid löses i havsvatten så bildas kolsyra vilket leder till att pH sjunker och haven blir surare.

Havens pH-värde har försämrats med 25 procent under de senaste 200 åren, och IPPC räknar med att det kommer att fortsätta minska. Havsförsurning påverkar djur i form av beteendeförändringar, problem med matsmältning och lägre tillväxt. Samtidigt finns andra arter, som alger och sjögräs, som gynnas av det förändrade pH-värdet.  

5. Så vad är det för konferens som ska hållas?

Det är den största miljökonferensen som anordnas sedan 1972, då Sverige stod värd för ”FN:s konferens om mänsklig miljö”. Den 5-9 juni samlas omkring 8000 deltagare från hela världen – regeringar, företag och organisationer – i New York för att diskutera hur man ska säkra havens framtid.

6. Vad kan konferensen lösa?

– Det är inte någon förhandlingskonferens. Vi har redan kommit överens om vad som behöver göras i tidigare avtal, nu handlar det om vad vi behöver göra för att se till att det arbetet genomförs, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Målet med konferensen är bland annat att ta fram handlingsplaner, en slags att göra-listor, för hur man ska komma framåt. Man kommer även att ta fram en ”call to action”, en politisk deklaration, och olika aktörer – länder, företag, regioner – får presentera frivilliga åtaganden. Från Sveriges håll kommer man att försöka gå ihop med de andra Östersjöländerna och presentera ett gemensamt förslag om förbud mot mikroplaster i till exempel kosmetika. Fler konkreta åtaganden kommer att presenteras under konferensen.

Axel Kronholm