Go to main navigation
mosul_liberation.jpg

Irakiska barn firar i Mosul i juli 2017 efter att IS trängts tillbaka från staden.

Foto: Tasnim News Agency Photographers

NYHET

Så ska Irak byggas upp efter IS

Sida förbereder just nu implementeringen av regeringens nya strategi för biståndet till Irak. Stödet ska länkas samman med de pågående humanitära insatserna och bidra till uppbyggnaden av landet efter kriget mot IS.

När terrorgruppen IS nu besegrats och drivits bort från stora områden i Irak står landet inför stora utmaningar: hundratusentals flyktingar vill återvända hem och den samhällsservice som slagits sönder av kriget behöver byggas upp igen från ruinerna.

Det är utgångsläget när Sida nu förbereder implementeringen av den nya biståndsstrategi som regeringen beslutat om. Till skillnad från tidigare Irak-strategier, som haft ett bredare utvecklingsfokus, är de kommande insatserna riktade till konfliktområden. Där är målet att länka samman utvecklingsinsatser med den humanitära hjälp som givits löpande under kriget.

– Så har vi inte jobbat i Irak tidigare, det är utmanande och spännande. Det handlar om grundläggande basbehov, social service, att få igång el- och vattenförsörjning, att barn ska kunna gå i skolan, och så vidare, säger Lisa Hellström, programansvarig på Sidas Irakenhet.

Återvänder efter IS

Pengarna, totalt 1 miljard kronor för Sidas verksamhet under perioden 2017-2021, kommer att börja förmedlas från januari 2018. Under sommaren har man dock kunnat hitta pengar inom den regionala MENA-strategin för att möta akuta behov. Bland annat har FN:s befolkningsfond UNFPA fått extra medel till stöd för en insats med ambulerande mödrakliniker i konfliktdrabbade områden.

Fortfarande bor omkring 300 000 människor i flyktingläger runt Mosul. I strategin finns insatser för att se till att de kan få hjälp att komma tillbaka till en normal tillvaro. Sara Martinez Bergström, specialist på enheten för humanitärt bistånd på Sida, säger att möjligheten att kunna återgå till vardagen och bygga upp en bekant tillvaro kan vara väldigt viktig i bearbetningen av det trauma som kriget orsakat.

– Det ger framtidstro åt människor som varit med om saker vi inte kan föreställa oss. Där vet vi att möjligheten att komma hem, få igång vardagen, börja försörja sig själva och se sina barn i skolan, det är så oerhört viktigt för läkningen och för att få ihop ett splittrat samhälle igen.

Konfliktkänslighet krävs

Här finns förstås också stora utmaningar för alla typer av projekt. Vid återvändande kan nya konflikter uppstå: var gick egentligen tomtgränsen? Och vem stödde egentligen IS? Den sekterism och splittring som bäddade för IS framfart behöver hanteras för att undvika att biståndsprojekt bidrar till att förstärka motsättningar mellan grupper.

– Vi måste jobba med partners som själva kan göra en konfliktanalys och som har metoder för att arbeta medvetet i en såhär spänd miljö. Tittar man på tidigare insatser så ser vi att det som fungerat bäst är när man jobbat nära irakiska aktörer och vara lyhörda för deras behov och situationer, säger Lisa Hellström.

Inom kort kommer hon och Sara Martinez Bergström att resa till Irak för att träffa potentiella partners och se vilka möjligheter som finns för samarbete.

– Det finns många lokala organisationer som kanske inte sett sig själva som en humanitär aktör men som tvingats bli det under det här akuta läget. Eftersom de naturligt har värnat i första hand om sina grannar och sin familj har de ofta närmare kopplingar till en specifik grupp, så det blir en del i analysen: hur kan vi jobba vidare med dem på ett konfliktkänsligt sätt, säger Sara Martinez Bergström.

Uppförsbacke för jämställdhet

Eftersom Sverige fasade ut det tidigare utvecklingsarbetet i Irak åren 2012-2013 behöver man nu bygga upp den lokala närvaron på nytt. Martinez Bergström säger att det förstås är ”en komplikation” att man i dag inte längre har en lokalnärvaro på samma sätt som tidigare.

– Det är ju alltid en enorm styrka att finnas på plats.

Anders Frankenberg håller med men konstaterar att den nya strategin har ett helt annat fokus än tidigare och att det underlättar.

– Det hade varit svårt att agera i dagsläget utifrån den gamla strategin, så på så vis är det lättare att börja på nytt. En annan utmaning ligger i jämställdhetsarbetet, där konflikten satt djupa spår.

– Vi ser tyvärr en stark tillbakagång när det gäller jämställdhet i de områden där Daesh [IS] har styrt, men också i samhället i stort, säger Anders Frankenberg.

Axel Kronholm