Go to main navigation
isabell_fb.jpg

Isabella Lövin skrev i fredags undan Sveriges nya klimatlag flankerad av enbart kvinnor. Bilden har kallats en känga åt Trump, blev viral och hyllad internationellt. Nu kommer nästa drag. Foto: Isabella Lövins Facebook.

NYHET

Så ska Sverige möta Trumps abortmotstånd

Nu svarar Sverige mot de hårda restriktionerna som Donald Trump villkorat inom biståndet för organisationer som inte tar avstånd från abort.

– Vi ska driva att Sverige tar en ledande roll, ytterligare pengar ska skjutas till och allianser ska byggas med andra länder, säger Isabella Lövin, biståndsminister.

Förra veckan bjöd Isabella Lövin in oppositionen till ett möte om hur Sverige kan möta det hårdnande klimatet efter att USA återinfört ”Global gag-rule”, eller munkvaleregeln.

– Det var ett mycket konstruktivt möte där vi presenterade regeringens plan för hur vi möter dessa utmaningar. Det är verkligen en styrka att Sverige har en partipolitisk enighet i dessa viktiga frågor, säger Isabella Lövin.

Sverige ökar nu stödet till FN:s befolkningsfond UNFPA, UNAIDS och Globala fonden. Samtliga är viktiga aktörer som arbetar för att öka tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) i världen. Sverige är redan en stor givare, men skjuter nu till mer medel. Den exakta summan är okänd i skrivande stund.

Vill bygga allianser världen över

Planen är också att få med andra progressiva regeringar för att täcka upp för bortfallet av amerikanska biståndspengar. Initiativet ska samordnas med Nederländerna och Belgien. Sverige vill också bygga allianser med länder i Latinamerika, Asien och Afrika.

Några dagar efter Trumps beslut att återinför ”Global gag-rule” sa Nederländerna att man ville möta Trumps planer på att ta bort cirka 600 miljoner dollar för grupper som arbetar för kvinnors aborträttigheter, genom att dra igång ett initiativ för säkra aborter:  ”She decides- Global Fundraising initaitiv”. Initiativet lanserades med att Nederländerna sköt till 10 miljoner euro. Biståndsminister Lilianne Ploumen säger att hon fått stor respons från olika länder och att privata givare är välkomna.

En av de organisationer som kommer att drabbas av de indragna amerikanska biståndspengarna är Marie Stopes International, som uppskattar att det kan leda till 6, 5 miljoner oönskade graviditeter, 2,2 miljoner osäkra aborter och att över 21.000 unga kvinnor kan dö som en följd av detta.

Under republikanen Georg W Bush drogs stödet in till UNFPA på dåvarande 34 miljoner dollar efter att man fört fram anklagelser om att organisationen bidrog till tvångsaborter och tvångssteriliseringar i Kina. Inom EU fördes också fram liknande krav på att stoppa finansiering. Men trots att inga bevis kunde finnas spreds kritiken till andra länder. I EU-parlamentet lyftes frågan, och i Sverige motionerade KD om att stödet till UNFPA skulle ses över (2012).

Önskar stöd från EU

Om EU denna gång kommer stödja det svenska, belgiska och nederländska initiativet att stärka kvinnors rätt återstår att se. Abortfrågan har alltid varit mycket känslig inom EU.

– Vi kommer att driva hårt att EU står upp vid sina åtaganden och tar en ledande roll. Jag har redan pratat med kollegor inom EU, och med Neven Mimica, kommissionär för internationellt samarbete och utveckling, säger Isabella Lövin.

Sida får som uppgift av regeringen att ta fram förslag hur Sverige kan stärka stödet till organisationer som arbetar med abort och SRHR, och svenska ambassader ska påbörja ett strategiskt påverkansarbete.

I fredags skrev Isabella Lövin också under en lagrådsremiss om en ny klimatlag där alla framtida regeringar tvingas att begränsa utsläpp av växthusgaser. På bilden stod hon omgiven av enbart kvinnor och i sin komposition påminde bilden om den pressbild som gick ut när Donald Trump skrev under Global gag-rule. Bilden blev viral och hyllades i flera internationella medier.

Ylva Bergman