Go to main navigation
syriskaflykting.jpg

Nu ska flyktingar i Jordanien få möjligheter till försörjning och utbildning.

Foto: UN photo

NYHET

Så ska världen hantera Syrienkrisen

För första gången talar nu världssamfundet om hur Syrien ska återuppbyggas. På måndag samlas politiker och civilsamhälle i Helsingfors för att lansera en plan för hur världen ska hjälpa 4,8 miljoner syriska flyktingar och de samhällen som tar emot dem.

Den så kallade ”Regional Refugee and Resilience Plan”, eller 3RP som den förkortas, för samman över 240 olika partners i en koordinerad och regional insats för att hantera den utdragna flyktingsituationen som kriget i Syrien lett till. Det är företrädare för regeringar i regionen, FN-organ, internationella finansiella institutioner, representanter för internationella och nationella icke-statliga organisationer och privata aktörer som nu ska samlas i Helsingfors.

På konferensen ska man klarlägga de viktigaste humanitära prioriteringarna i Syrien, där över 13,5 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd, samt presentera en plan för hur man ska stärka skyddet för de 4,8 miljoner flyktingar som nu befinner sig i Syriens grannländer och bygga motståndskraft inne i Syrien samt för miljontals utsatta människor i grannländerna.

Den exakta budgeten offentliggörs först under konferensen men väntas överstiga 41 miljarder kronor.


Försörjning och utbildning

Planen går ut på att utöka flyktingarnas möjligheter till försörjning, se till att barn och ungdomar i flyktingläger får utbildning samt att säkra flyktingars rättigheter, värdighet och säkerhet. Man kommer även att satsa på att utöka tillgången till grundläggande och livsräddande sjukvård för flyktinggrupper.

Scott Craig på UNHCR i Amman, Jordanien, säger till OmVärlden att det är nödvändigt världen är med och delar på ansvaret som Syriens grannstater tar.

 – Vi har sett hur flyktingar blivit mer och mer sårbara. En stor majoritet av dem lever i fattigdom och kämpar med att ha råd med grundläggande saker som mat, boende och vård. 70 procent av de med störst behov är kvinnor och barn. Omkring hälften av flyktingbarnen går inte i skola. Och nu under pågående bitande vinterkyla blir de här humanitära behoven en fråga om liv och död, säger han.

Planen innefattar både den humanitära responsen för flyktingar, som leds av UNHCR, men också  mer utvecklingsinriktade insatser, där UNDP tagit en samordnande roll. Det nya angreppsättet är att världen nu tar ett samlat grepp och slutar arbeta inom sina egna "stuprör", ett för humanitära insatser, och ett för utveckling.

Axel Kronholm