Go to main navigation
samtal_beirut.jpg

Ryan Knox, EU, Karolina Lindholm, UNHCR och Georg Ghali från den libanesiska organisationen ALEF samtalar med OmVärldens Ylva Bergman, om hur biståndet ska stötta Libanon och alla flyktingar.

Foto: Björn Widmark

NYHET

Så ska världen hjälpa Libanon och de syriska flyktingarna

Libanon har tagit emot flest flyktingar per capita och stått i centrum för flyktingkrisen under sex år. Just nu går landet dessutom igenom en turbulent politisk kris, och landet står utan regering. I ett samtal om biståndets nya roll lyfts vikten av att satsa på infrastruktur och stärka landet.

OmVärlden har under en vecka rapporterat om en av de värsta humanitära kriserna som världen sett. Varje minut flyr sex personer undan krig och konflikter. Från Syrien uppskattas 1,5-2 miljoner människor ha tagit sig till Libanon, och det internationella samfundet satsar miljarder dollar på att stärka Libanons institutioner och bygga ut grundläggande samhällsservice för de syriska flyktingarna.

Läs en analys om  hur dessa projekt riskerar att försenas på grund av den pågående politiska krisen.

OmVärldens reportar har träffat flyktingar från Syrien som drömmer om att få utbilda sig och de som inte vågar återvända. Vi har mött den ensamma mamman som ser hur familjer gifter bort sina döttrar, och byggarbetaren som också är poet. Vi har träffat kvinnorna i Bekaadalen, och de mest utsatta flyktingbarnen; de syriska palestinierna liksom de som fötts in ett permanent flyktingskap sedan Israels bildande.

I ett filmat samtal talar några av biståndets viktiga aktörer i Libanon om hur världen ska stärka landet och bygga motståndskraftiga individer istället för att ännu en generation ska gå förlorad utan hopp om någon framtid.

Lyssna på ett spännande samtal från Beirut. Deltagare är Ryan Knox, programansvarig för EU Regional Trust Fund In Response To The Syrian Crisis, och Karolina Lindholm, Deputy Representative UNHCR samt Georg Ghali, chef för den libanesiska organisationen ALEF-– Act for human rights.

Samtalsledare är Ylva Bergman, chefredaktör för OmVärlden. Samtalet sker på engelska.