Go to main navigation
votering.jpg

Foto: Ingemar Edfalk/Riksdagsförvaltningen

nyhet

Så vill alliansen skjuta biståndsramverket i sank

Regeringens biståndspolitiska ramverk möter motstånd i utrikesutskottet. Alliansen försöker tvinga regeringen att återgå till den tidigare plattformen. Skillnaden är dock marginell, enligt biståndsforskaren Lennart Wohlgemuth.

Regeringens nya så kallade ”Policyramverk för utvecklingssamarbetet” lämnades till riksdagen i december förra året. OmVärlden har tidigare berättat om hur policyramverket föregicks av en bred remissrunda. Det lyftes bland annat kritik om otydlighet rörande vilka prioriteringar som regeringen vill göra med svenska biståndspengar.

Denna kritik har nu förts vidare av alliansens samtliga partier genom motioner i riksdagens utrikesutskott.

Liberalerna (Birgitta Ohlsson med flera) skriver i sin motion om regeringens nya ramverk: ”Det framgår inte vad man kommer rikta in sig på, och inte vad man avser prioritera. I stället blir det lite och diffust om allt”.

Alla fyra allianspartier vill istället att riksdagen uppmanar regeringen att återgå till den biståndspolitiska plattform som alliansen tog fram under sin senaste mandatperiod. De menar i sina motioner att den biståndspolitiska plattformen är tydligare i sina prioriteringar.

Oppositionens plattform är inte tydligare

Lennart Wohlgemuth har under lång tid forskat om svensk biståndspolitik och är även oberoende expert för båda sidor i den politiska konflikten. Han menar att skillnaderna mellan regeringens ramverk och oppositionens plattform egentligen inte är särskilt stora.

– Plattformen går lite längre i kraven på resultatuppföljning. Men det finns även med tydligt i ramverket. Det är en marginell skillnad faktiskt, säger han

– Det som är tydligare i den här (regeringens ramverk reds.anm.) är att man har ett avsnitt i slutet som tydligare betonar att det är mottagarländerna som fattar beslut om sin egen utveckling och dialogens roll, säger Lennart Wohlgemuth.

Den grundläggande inriktningen för svensk biståndspolitik pekas ut i Sveriges politik för global utveckling som är en blocköverskridande överenskommelse från år 2003. Det ramverk som regeringen nu tagit fram informerar riksdagen mer i detalj om hur biståndspolitiken ska genomföras.

Ramverket behöver inte beslutas om av riksdagen. Men allianspartierna vill nu att riksdagen genom ett majoritetsyttrande ska markera mot regeringens sätt att bedriva biståndspolitiken.

Lennart Wohlgemuth menar att konflikter om biståndspolitiken inte är något nytt. Förr diskuterades även smådetaljer i regeringens biståndspropositioner av oppositionspartierna.

– Det som är ovanligt är väl att man nu vill gå tillbaka till den tidigare plattformen som förra regeringen hade, som svar på en skrivelse från den nu sittande regeringen, säger han.

En majoritet kräver SD-stöd

För att allianspartierna ska kunna göra ett majoritetsyttrande mot regeringens ramverk krävs stöd av Sverigedemokraterna. Diskussionerna om riksdagens inställning till regeringens ramverk fortsätter i utrikesutskottet denna vecka. OmVärlden kommer bevaka arbetet löpande under våren.

Daniel Fjellborg