Go to main navigation
Arbetare på risfält Kambodja.jpg

Arbetare på risfält i Kambodja. Enligt Sida har svenskt bistånd stöttat en demokratisk utveckling i samhället bortanför regeringspartiet.

Foto: Kevin Evans/AusAID

nyhet

Sida: ”Stoppat bistånd ger inte automatiskt mer demokrati i Kambodja”

Human Rights Watch anklagar de internationella biståndsgivarna, inklusive Sverige, för att ha misslyckats i Kambodja. Men Kristina Kühnel på ambassaden i Phnom Penh håller inte med: ”Det kambodjanska samhället har förändrats positivt, även om toppskiktet oroar”.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch är skarpt kritisk till de internationella biståndsgivarna, inklusive Sverige, i Kambodja. Kritiken kommer i samband med att landets parlament röstade igenom en lag som ger premiärminister Hun Sen närmast oinskränkta befogenheter att kväsa landets opposition.

Enligt organisationens asienchef Phil Robertson har biståndsgivarna ”tittat åt andra hållet” när premiärministern Hun Sen undergrävt de demokratiska principerna. Phil Robertson säger också att givarländerna noga ska överväga om de ska fortsätta ge bistånd till landet.

Kristina Kühnel är chef för biståndssektion på Sveriges ambassad i Phnom Penh. Hon håller inte med om att Sverige som biståndsgivare har ”tittat åt andra hållet”.

– Det tycker jag ju inte att vi har gjort. Sen är det en fråga om vad vi kan påverka när det gäller de här politiska processerna, säger hon till OmVärlden.

Enligt Kristina Kühnel skulle tillbakadragande av svenskt bistånds inte nödvändigtvis leda till förbättring.

– Jag uppfattar det som att de (Human Rights Watch, reds anm) tycker att vi inte har sagt ifrån, och att vi skulle ha stoppat biståndet. Men jag är inte säker på att det finns en automatisk koppling mellan stoppat bistånd och mer demokrati i Kambodja. Ett inställt bistånd drabbar ju inte de man vill komma åt egentligen, det drabbar ju alla andra.

Vad planerar ni att göra med tanke på den här anti-demokratiska lagen?

– Jag utgår från att det kommer bli ett gemensamt EU-uttalande. Och som jag förstått har vi kontakt med Bryssel angående detta. Jag har inte sett något utkast än. Men det kommer bli steg ett i den här processen, säger Kristina Kühnel.

Kan det här komma att påverka Sveriges syn på bistånd till Kambodja framöver?

– Ja, det får vi se. Biståndet kan ju alltid omprövas om förutsättningarna för biståndet förändras. Och det här kommer bli en diskussion framöver när vi ser hur den här lagen används. Så det är nånting vi kommer behöva bevaka, säger Kristina Kühnel.

För närvarande ger Sverige inget utvecklingsbistånd direkt till Kambodjas statliga budget. Pengarna går istället till finansiering av projekt i landet.

Under 2016 gav Sverige 238 miljoner kronor till Kambodja varav en fjärdedel av pengarna gick till utveckling av civilsamhället. Sverige står i dag för cirka två procent av det samlade internationella biståndet till Kambodja. Av övriga biståndsgivare är Kina en av de största med hela 26 procent av biståndet.

Kristina Kühnel tycker att regeringspartiets agerande är oroväckande men menar samtidigt att hon kan se ett växande demokratistöd bland kambodjanerna överlag. Något som svenskt bistånd vill elda på.

– Viktigt för oss som biståndsgivare är att försöka skydda och förstärka den här processen. Och det är därför det är väldigt oroväckande att regeringspartiet nu känner att man måste ta till den här typen av lagstiftning för att hålla oppositionen stången. Samtidigt som det visar att man faktiskt är rädd att förlora nästa val, säger Kristina Kühnel.

Daniel Fjellborg