Go to main navigation
fursadfund_1.jpg

Foto: Fursad Fund

NYHET

Somalia: Från brain drain till brain circulation?

Somalia uppfattas ofta som ett land i totalt kaos, där ingenting fungerar utan stöd och bistånd utifrån. Men det finns en välorganiserad diaspora och nu arbetar Fursad Fund för att mobilisera dessa resurser och få ingång ”brain-circulation”, som kan bidra till både Somalia och Sverige.

Fursad Fund är en ideell organisation för somalier av somalier. Syftet är att bidra till hållbar utveckling och fred i Somalia, genom att mobilisera alla somalier för att vara en del av återuppbyggnaden och skapa möjligheter. Målet är att enskilda personer från den somalisiska diasporan ska satsa pengar. I utveckling och företagande (ett mål är att 5 000 donatorer ska ge motsvarande en dollar om dagen under årets alla dagar).

Men minst lika viktigt är att få människor i Somalia att själva ta ansvar för utvecklingen. Nyligen genomförde Fursad Fund den första jobbmässan (kanske någonsin) i Mogadishu. I den instruktionsfilm som man producerade fick jobbsökande tips om hur de skulle klä sig och läsa på om de företag de var intresserade av att söka jobb hos.

Nyligen besökte Fursad Funds VD Deeq Mohamed Sverige. Han pratade bland annat om behovet av att bryta med bilden av beroendet som han menade att de själva varit med om att bidra till:

– Om du jämför Somalia med hur det var för sex år sedan så är det två helt olika länder. Vi ser en positiv utveckling i Somalia, bland annat har fria val precis hållits. Fortsätter denna positiva utveckling kan den lägga grunden för en ekonomisk och social utveckling, säger Deeq Mohamed.

Många inom den somaliska diasporan i Sverige flyttar också tillbaka till Somalia och skapar jobb.

– Vi vill öka den takten så att ännu fler jobb skapas. Inbördeskriget gjorde att mycket kunskap lämnade Somalia, säger Deep Mohamed.

Det är denna ”brain-drain” Fursad vill bryta, och istället bidra till ”brain-circulation”, som kan gynna bägge länder.

Deeq Mohameds vision är en ökad cirkulärmigration där människor tar med sig kunskap från Sverige till Somalia samtidigt som de också bidrar till utvecklingen av det svenska samhället.

– Många somalier är aktiva och bidrar till den svenska utvecklingen, i Somalia kan de utbilda människor, så kunskapsbortfallet bryts. Vi vill att den svenska diasporan ska bidra till bägge länder, säger han.

 David Isaksson