Go to main navigation
könsstympning somaliland somalia fgm fatwa action aid naifs zeineb mohammed muhummed Khalid ibrahin ismael khadra omer hassen

Zeineb Mohammed Muhummed, Khalid Ibrahin Ismael och Khadra Omer Hassen, språkrör från Somaliland, kämpar mot kvinnlig könsstympning. 

Foto: Maria Lundin Osvalds

NYHET

Somaliland: Kampen mot könsstympning står och stampar

Så gott som alla flickor och kvinnor i Somaliland genomgår någon form av könsstympning. Minskningen efter 30 år av gediget arbete från bland annat civilsamhällesorganisationer är marginell. 

Flera undersökningar bland invånare från olika regioner i Somalia, däribland Somaliland, visar att attityden gentemot könsstympning inte har förändrats särskilt mycket de senaste 30 åren. Det är fortfarande en procedur som man som flicka förväntas gå igenom.

– Vi är vid startpunkten just nu, säger Khalid Ibrahin Ismael som inte har könsstympat sin dotter och är en av få manliga språkrör för frågan i Somaliland.

– Vi ser tecken på förändringar och nu handlar det om att fortsätta informera. Men när man arbetar med djupa traditioner går det inte snabbt.

Zeineb Mohammed Muhummed är kvinnorättsaktivist och koordinator för kvinnors rättigheter på Action Aid Somaliland:

– Förut ansågs det vara ett problem som bara rörde kvinnor, men nu börjar folk förstå att det är större än så, säger hon.

Zeineb berättar att hon nyligen var på ett ungdomsforum på en skola där manliga studenter stod upp och deklarerade att de ska gifta sig med kvinnor som inte genomgått könsstympning.

– Vi har brutit tystnaden och kvinnor är mer synliga idag än förut; kvinnor blir lyssnade på och majoriteten av familjeförsörjarna är kvinnor. Vi arbetar mycket med att länka samman kvinnor med ungdomar, religiösa ledare, samhällets äldre och läkare för att på så sätt förändra attityder i samhället, säger Zeineb Mohammed Muhummed och fortsätter:

– Det är också viktigt att hitta en gemensam inkörsport – att prata om följdeffekter – såsom hälsofarorna, att flickor missar skolan och att ingreppet och mediciner kostar mycket pengar.

Finns hopp

Khalid, Zeineb och Khadra  är optimistiska och tror att det kommer ske en förändring – genom en kombination av olika insatser, både på gräsrotsnivå och nationellt, och tålamod. Bland annat har olika organisationer tillsammans tagit fram en nationell policy för könsstympning och just nu pågår en process där man arbetar med att påverka regeringen i Somaliland för att få fram en lag som förbjuder könsstympning. Samtidigt arbetar man också med att ta fram en ny fatwa med samma budskap.

Khadra Omer Hassen är ordförande för Nafis, en partnerorganisation till Action Aid som arbetar mot könsstympning i Somaliland och är drivande i den här processen.

– Just nu trycker vi på nationella institutioner och vi känner stöd från flera håll, både lokalt och nationellt. Vi hoppas på att processen med både en ny fatwa och en ny lag ska vara klar vid årsskiftet, säger Khadra.

Vad gör Sverige?

Svenskt bistånd går till samtliga regioner i Somalia, inklusive Somaliland. Sverige är som det ser ut idag den näst största bilaterala givaren och stödet går främst via olika FN-program som bland annat gör insatser mot könsstympning genom hälsosektorn.

Regeringen föreslog nyligen att fördubbla biståndet till Somalia i den nya strategin för utvecklingssamarbete, från 300 till 600 miljoner.

– Jämlik hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive könsstympning är en viktig inriktning för den nya strategin för Somalia, sa Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

I den nuvarande strategin (2013-2017) är könsstympning en av de prioriterade frågorna och stödet har bland annat handlat om att stötta regeringsdepartementet i Somalia att ta fram en ny lag mot könsstympning. Något som än så länge endast genomförts i Puntlandregionen. Stödet handlar också om exempelvis utbildning av progressiva religiösa grupper och så kallade ”traditional elders” för att få till en förändring inifrån.


Khalid, Zeineb och Khadra var inbjudna av Action Aid Sverige i slutet av september för att sprida kunskap om kvinnlig könsstympning och diskutera vilka metoder Sverige kan dra lärdom av.

Louise Gårdemyr