Go to main navigation
ulrika-modeer.jpg

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

NYHET

Statsekreteraren: ”Viktigt att bredda relationerna i biståndet”

Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin, tycker att Sidas näringslivssamverkan har varit viktigt för att bredda relationerna i biståndet.

–    Hela svenska samhället, myndigheter, folkrörelser och företag behöver vara involverat. Sedan betonar vi att de projekt som drivs i samverkan med näringslivet ska innehålla verksamhet som är utöver vad företagen skulle ha gjort annars.

Företagen hävdar de att de inte är pengarna som är det viktiga utan att biståndet skapar nya kontakter. Är inte det ett skäl att fortsätta samverkan men inte använda biståndspengar?

– Biståndspengarna har behövts för att initiera breddningen av aktörer, det är också en mycket liten andel av biståndsbudgeten som används för samverkan med näringslivet.

Har samverkan med näringslivet bidragit till att minska fattigdomen?

– Ett generellt svar är att samverkan med näringslivet kan vara effektivt. Det är inte min uppgift att uttala mig om konkreta projekt, men bilden är att det både finns lyckade projekt och andra som har varit mindre lyckade.

– Sedan tror jag det är viktigt att också se projekten i ett bredare perspektiv. Samverkan med näringslivet innebär att stimulera och underlätta företagens långsiktiga hållbarhetsarbete. Det får effekter bortom själva biståndsprojekten, säger Ulrika Modéer.

Agneta Carleson & Mats Wingborg