Go to main navigation
polio-vaccination-pakistan.jpg

Ett barn vaccineras mot polio i Peshawar, Pakistan.

Foto: Ashfaq Yusufzai/IPS

NYHET

Svårt att nå ut med vaccin till marginaliserade barn

Vaccinationer kan vara livsavgörande och är en av de mest kostnadseffektiva sjukvårdssatsningar som finns. Trots det tvingas många av världens mest utsatta barn fortfarande gå ovaccinerade.

Världshälsoorganisationen kom nyligen ut med en rapport som mestadels innehåller positiva nyheter om vaccinationer av världens barn. Allt fler barn har fått tillgång till skydd mot sjukdomar och många länder har lyckats att helt utrota vissa sjukdomar. 

Men samtidigt visar rapporten att en stor grupp barn förblir oskyddade. Rapportförfattarna har därför valt att fokusera på orsakerna till detta, genom att studera sjukdomar som en markör för orättvisor. 

Enligt Robin Nandy, chef för vaccinationsfrågor vid FN:s barnfond Unicef, utgör förekomsten av vissa sjukdomar ofta ett bevis även för andra problem. 

– Ett virus ljuger inte. Sjukdomar har en tendens att dyka upp på platser där sjukvården är svag och i konfliktområden, säger han. 

Robin Nandy menar att i de områden där många går ovaccinerade är det också mycket vanligt att befolkningen även lider brist på mycket annat. 

– I dessa områden löper barnen risk för näringsbrist, de kan sakna vatten och sanitet, och vara drabbade av vanliga barnsjukdomar som diarré och lunginflammation. 

Enligt rapporten har närmare 85 procent av alla barn globalt blivit vaccinerade mot sjukdomar som mässling, polio och gula febern. Däremot tycks det vara svårt att nå längre än denna siffra. 

– När man nått upp till 80 procent är det vanligt att de resterande 15–20 procenten finns bland underprivilegierade grupper på avlägsna platser. Den politiska viljan är extremt viktig om man ska lyckas nå ut med en omfattande, men också rättvis, täckning av vaccinationer, säger Robin Nandy. 

Han påpekar att det pågår en snabb urbanisering i världen och att ett ökande antal barn bor i flyktingläger, eller flyttar runt i olika regioner. 

– Det måste genomföras medvetna satsningar för att nå ut till dessa befolkningar och det kan inte göras genom de vanliga metoderna. Vi behöver skräddarsy insatser för enskilda länder för att försäkra oss om att vi når ut till dessa befolkningar. 

Polio är en sjukdom som med hjälp av vaccinationer nästan har utrotats. Men under förra och förrförra året kom vissa bakslag, och anledningen är problem med att nå ut till de mest utsatta barnen. 

– Var upptäcks fortfarande polio? Det är i gränsområdena mellan Pakistan och Afghanistan, där säkerhetsläget är ett problem, vilket gör det svårt för sjukvårdspersonal att nå ut. Antalet fall av sjukdomar som polio ökar i områden där föräldrar inte kan ta med sig sina barn till vårdkliniker, säger Robin Nandy.

Andy Hazel/IPS