Go to main navigation
Kongo FN fredsbevarande

FN:s fredsbevarande styrkor letar efter den svenska biståndsarbetaren i södra Kongo-Kingshasa.

Foto: Monusco

NYHET

Svensk kidnappad – utsända tränas för farliga situationer

En svensk medborgare har kidnappats i Kongo-Kinshasa medan hon var på uppdrag för FN. Antalet överlagda attacker mot biståndsarbetare i fält har ökat kraftigt de senaste 20 åren och frågan är: går det att skydda sig?

En svensk kvinna har kidnappats i södra Kongo-Kinshasa tillsammans med en amerikansk kollega, en kongolesisk tolk och tre mopedchaufförer, uppgav landets regering under måndagen. Kvinnan – som är expert på mänskliga rättigheter och genusbaserat våld – arbetade i en oberoende expertgrupp som studerade tillgången på vapen och krigsmateriel i landet och rapporterade till FN:s säkerhetsråd.

Kasai-regionen.

Situationen i Kasairegionen, där den svenska kvinnan befaras ha kidnappats, har länge präglats av politisk instabilitet och våld. Väpnade grupper strider för självständighet och beväpnade kriminella utnyttjar att det inte finns något starkt polisväsende. Utrikesdepartementet avråder från att resa till landet – som är ungefär lika stort som Västeuropa – och har gjort det sedan 2006.

– Som biståndsarbetare är vi på jordens mest svårtillgängliga och farliga platser – det är vårt jobb – även om sånt här självklart inte borde hända, säger Babak Baloch vid UNDP.

Babak Baloch arbetar som kursledare för utbildningar i säkerhet i konfliktzoner vid huvudkontoret i Genéve. Han menar att säkerhetsutbildningar blir allt viktigare när attacker mot biståndsarbetare har blivit en medveten strategi av väpnade grupper.

Allt fler attacker

Bara under året 2013 attackerades 474 hjälparbetare i 264 separata attacker och över de senaste två decennierna har attackerna ökat kontinuerligt. Orsakerna till ökningen är fortfarande inte helt kartlagd, men vi på OmVärlden har tidigare skrivit om att risken för attacker mot biståndsarbetare ökar när gränsen mellan humanitära och militära insatser suddas ut.

FN har ett departement (UNDSS) som arbetar uteslutande med säkerhetsfrågor som rör de drygt 14 500 personer inom organisationen. Departementet ska ta fram riktlinjer och tillhandahålla säkerhetspersonal som ska stötta de anställda att genomföra sitt jobb, men trots deras resurser och expertis är det ofta svårt att förutse hur säkerhetsläget utvecklas.

– Därför har olika organ inom FN har olika säkerhetstänk och olika utbildningar – men till sist så ligger det stora ansvaret på hur den enskilda individen handlar i en utsatt situation, säger Babak Baloch.

Letar med helikopter

Det finns väldigt lite information om kvinnans situation annat än ett pressmeddelande från den kongolesiska regeringen där det står att hon befaras ha blivit kidnappad av en hittills okänd väpnad grupp. FN:s fredsbevarande insats i Kongo-Kinshasa (Monusco) har uppgett för OmVärlden att man förväntas hitta kvinnan inom några få dygn och letandet i den svårtillgängliga Kasai-regionen görs dels med helikopter.

Den osäkra arbetsmiljön för biståndsarbetare har diskuterats mycket de senaste åren och kommer i och med kidnappningen att lyftas igen. Den kanadensiska biståndsarbetaren Jamie LeSueur skriver i en analys i Mänsklig Säkerhet att attackerna leder till oro och rädsla som kan sänka ambitionsnivån för projekten. Han menar att säkerheten måste sättas i främsta rummet, men att acceptera att riskerna finns är både realistiskt och viktigt.

Flera svenska organisationer erbjuder olika kurser i säkerhetstänk, men det finns ett internationellt erkänd utbildningsform som kallas HEAT – Hostile Environment Awareness Training – som riktar sig till personer som ska på uppdrag till konfliktområden. Folke Bernadotte-akademin och Försvarsmakten i Karlsborg är de i Sverige som har certifierats för att genomföra utbildningen. 

Utrikesdepartemetet och FN har bekräftat till TT att man söker efter kvinnan, och hennes sällskap, och att uppgifterna tas på stort allvar.

Björn Widmark