Go to main navigation
jas-gripen.jpg

Foto: Rob Schleiffert / Flickr

nyhet

Svenska freds: Förslaget om vapenexport är ett svek

Regeringen vill skärpa demokratikraven för vapenexport. Men inte införa något förbud mot export till diktaturer.

– Regeringens förslag är ett svek, säger Agnes Hellström ordförande för Svenska freds.

Ett förslag till en ny krigsmateriellagstiftning kommer lämnas till lagrådet på torsdag. Det meddelar regeringen.

Förslaget bygger på den blocköverskridande Kex-utredningen som lämnade sitt betänkande för två år sedan. Utredningen förslog att ett demokratikriterium skulle införas vid prövning av exporttillstånd för krigsmateriel, vilket möttes av massivt motstånd från försvarsindustrin.

Regeringens förslag innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett av villkoren vid tillståndsprövningen. Ju sämre demokratisk status, desto mindre utrymme för att tillstånd ska beviljas, är tanken.

– Det är en styrka för Sverige att vi har en bred politisk överenskommelse för att modernisera regelverket så att fler aspekter vägs in den helhetsbedömning som alltid ska göras, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Däremot innebär inte förslaget något stopp för vapenexport till diktaturer. Svenska freds- och skiljedomsföreningen lagförslaget för ett svek och menar att ett absolut förbud är en förutsättning för en ”trovärdig svensk utrikespolitik”.

– Regeringens förslag är ett svek mot alla de människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i de diktaturer som Sverige exporterar vapen till, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds. 

Det har redan tidigare funnits ett kriterium i regelverket som säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor i bedömningen. Men det har inte stoppat export till en rad diktaturer som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

– MR-kriteriet har konsekvent kompromissats bort. Ett demokratikriterium som är formulerat på liknande sätt riskerar att inte ha någon verkan. Ett hinder är heller inte samma sak som ett förbud. Regeringen väljer medvetet ett språk som öppnar upp för fortsatt export. Det är skamligt, säger Agnes Hellström.

Mikael Färnbo