Go to main navigation
Jonas Gratzer palmolja Gabon

I Gabon leder avverkning av regnskog till stora problem.

Foto: Jonas Gratzer

nyhet

Svenska pengar till kritiserat palmoljebolag

Den internationellt kritiserade palmoljejätten Olam, som anklagas för illegal skövling och avverkning av regnskog, tar emot svenska biståndspengar. Det avslöjar tidningen Sveriges Natur.

Sverige sade 2017 ja till att låta den Afrikanska utvecklingsbanken låna ut nästan en miljard kronor till Olam för att företaget ska kunna fortsätta sin kritiserade expansion i Gabon. Utöver att bolaget berövat ursprungsbefolkningar deras markrättigheter så har flera sociala projekt som bolaget lovat bedriva har inte genomförts.

Olam är verksamt i Gabon sedan 2012. Företaget utvinner palmolja som används för att tillverka bland annat hudvårdsprodukter, mat och biodiesel. Marknaden för palmolja är väldigt stor och företag som Olam gör stora vinster på att ta fram produkten billigt.

Sveriges Natur skriver att Olam kan utvinna palmolja väldigt billigt eftersom den odlas på mark som ägs av fattiga människor och ursprungsbefolkningar. På grund av att markägarna saknar tydliga lagfarter och ägandebevis så har regeringen i Gabon sålt deras mark till Olam för motsvarande åtta kronor per tusen kvadratmeter.

Redan 2013 fanns det kritik mot Olams avverkningar i Gabon. Trots detta menar Karl Backéus, kansliråd på utrikesdepartementet, att företagets projekt inte väckt någon särskild uppmärksamhet.

– Vi tar beslut om många projekt varje vecka och utrikesdepartementet granskar inte varje enskilt projekt. Det gör valkretskontoret. Om något är känsligt hissas en röd flagg. I detta fall gjordes inte det, säger Backéus.

Olam har tidigare anklagats för att bland annat bedriva illegal skogsavverkning i Kongo-Kinshasa. Det innebär stora problem för de människor som lever av att jaga och fiska i regnskogen. Skövlingen får även förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden i regnskogen, de omkringliggande savannerna och vattendragen.

Totalt en halv miljard kronor av det svenska biståndet har betalts till internationella utvecklingsbanker under de senaste fem åren. Den största mottagaren är Afrikanska utvecklingsbanken, som i sin tur har lånat ut till Olam. Sverige stödjer inte aktörer som utvinner gas eller olja men saknar idag en strategi gällande palmolja.

Olam säger till Sveriges Natur ”att plantagerna på Gabons landsbygd anlagts i samråd med berörda byar och att eventuella önskemål från lokalbefolkningen har hörsammats”.

 

Maria Lundin Osvalds