Go to main navigation
Tanzania-solar-lightning.jpg

Endast 13 procent av Världsbankgruppens energiinvesteringar går till att öka den universella energitillgången.

Foto: Russell Watkins/DFID

NYHET

Svenskt bistånd till fossil energi

En stor del av Sveriges bistånd går till Världsbankgruppen vars investeringar bland annat ska leda till global energitillgång. Men samtidigt fortsätter Världsbankgruppen att investera i fossil energi. 

Världsbankgruppen (VBG) lever inte upp till att leverera ren energi till människor som idag saknar tillgång till energi. Det avslöjas i en ny rapport från Naturskyddsföreningen och Bank Information Center (BIC). De granskar hur Världsbankgruppen, som Sverige medfinansierar, fortsätter att investera i fossil energi och endast lägger 13 procent av energiinvesteringarna på att öka den universella energitillgången.

– Det är förstås inte bra att svenskt bistånd är med och finansierar fossil energi, det finns tydliga skäl att inte göra det genom både Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi förstår att det är en långsiktig process men det är viktigt att Världsbankgruppen jobbar för att uppnå målen, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Enligt Parisavtalet och flera andra globala överenskommelser ska de energiinvesteringar som Världsbankgruppen gör bidra till global energitillgång, mer förnybar energi och till att snabba på energieffektiviseringar fram till 2030.

Ett av de globala målen (nummer 7: hållbar energi för alla) syftar just till det här och enligt Världsbankgruppens egen rapportering behövs stora förändringar och fler investeringar för att målet ska uppfyllas.

Idag är drygt en miljard människor strömlösa och problemen är som störst i Afrika söder om Sahara. Där finns det tillräckligt med energiresurser men den exporteras istället för att förse lokalbefolkningen med el.

Sverige kan vara med och påverka 

Förra året antog regeringen en ny strategi för samarbetet med Världsbankgruppen (2016-2018). Agenda 2030 och Parisavtalet är viktiga utgångspunkter och i strategin finns fyra fokusområden som Sverige prioriterar. Ett av dessa är ”Miljö och klimat” där det bland annat går att läsa att Världsbankgruppen uppmanas fasa ut investeringar i fossil energi och öka andelen förnybar energi. Dock saknas uppgifter om global energitillgång.

– Vi ska driva på för att bankerna tar fram planer med tidsatta mål för hur de ska skala upp förnybara investeringar och på sikt fasa ut fossila. Utvecklingsbankerna spelar en viktig roll för att hjälpa utvecklingsländerna att hoppa över det fossila steget och istället gå rakt in i framtidens energimarknad. Behoven är skriande, 1,3 miljarder människor saknar el idag. Bankerna ska vara en motor för att förändra detta, sa biståndsminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande när strategin lanserades.

En stor del av svenskt bistånd går till Världsbankgruppens arbete. Sverige sitter med i styrelsen och har därmed inflytande över hur pengarna ska användas. Naturskyddsföreningen är dock kritisk till regeringens engagemang i frågan.

– Vi kan konstatera att det framförallt finns två sätt som den svenska regeringen kan vara med och påverka framöver, dels när samarbetsstrategin ska förnyas nästa år samt när det blir dags för Sverige att ge pengar till Världsbankgruppen nästa gång. Då finns det en möjlighet att trycka på hur pengarna ska användas, säger Karin Lexén.

I rapporten rekommenderar Naturskyddsföreningen tillsammans med BIC bland annat att hälften av Världsbanksgruppens årliga stöd till energisektorn bör gå till att öka den universella energitillgången samt att stödet till fossil energi ska fasas ut senast 2020.

Louise Gårdemyr