Go to main navigation
bangladesh skola utbildning

Av de flickor i Bangladesh som går i skolan är det färre som blir bortgifta vid låg ålder.

Foto: ADB

Sverige exporterar jämställdhetsstatistik

Siffror och fakta är viktiga verktyg för att förstå vår omvärld. Nu samarbetar svenska myndigheter för att sprida den svenska modellen: statistik ur ett jämställdhetsperspektiv.

Den 11 mars i år beslutade presidenten i Bangladesh – med parlamentets stöd – att legalisera barnäktenskap i ”särskilda fall”, trots massiv kritik från omvärlden. Kritiker menar att lagen leder till en legitimering av våldtäkter och uppmuntrar till fler barnäktenskap.

Men nu har Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bangladesh Bureau of Statistics tagit fram fakta som kan förändra synen på barnäktenskap i Bangladesh.

Det är genom ett internationellt utbildningsprogram där både tjänstemän och statistiker deltar som SCB ska försöka höja kvalitén på jämställdhetsstatistik världen över och synliggöra skillnader mellan könen med hjälp av fakta. 

– Jag är överraskad att SCB har så många kategorier av könsuppdelad statistik. Jag ska försöka att skapa mer data uppdelad efter kön när jag kommer tillbaka till Bangladesh, sade Salma Hasnayen från Bangladesh Bureau of Statistics under utbildningen i Sverige förra året.

Resultaten – som presenterades i mars i år – visar att ju lägre utbildningsnivå en flicka i Bangladesh har, desto större risk är det att hon gifter sig före 15 eller 18 års ålder. Av de som helt och hållet saknade utbildning var över 70 procent gifta innan 18 års ålder. Av de som slutfört högstadiet var bara cirka 30 procent gifta.

Just nu i Stockholm

Bangladesh, Rwanda, Uganda, Tanzania och Palestina var de första länderna som fick ta del av den nya svenska statistikutbildningen och just nu pågår den andra omgången av programmet som finansieras av biståndsmyndigheten Sida.

Representanter från Zambia, Liberia, Etiopien, Myanmar och Kambodja är därför i Stockholm för att gå en utbildning i hur man analyserar jämställdhetsstatistik. Därefter ska deltagarna själv driva projekt i sina hemländer och resultaten presenteras i mars nästa år. Lena Bernhardtz är befolkningsstatistiker och en av lärarna som håller i utbildningen. 

– Sverige är bra på både jämställdhet och statistik. Vi har ett vinnande koncept, så då ska vi dela med oss av det, säger hon i ett videosamtal med OmVärlden från Palestina.

Sida satsar mer på myndigheter

De länder som deltar i projektet har redan utvecklat bra metoder för att samla in statistik, men är sämre på att analysera fakta och dra slutsatser. Utbildningen handlar alltså om analys i första hand, men även om hur man bäst kommunicerar resultaten. Man hoppas också att relationerna mellan deltagare i olika länder ska leda till något positivt.

Sida vill satsa mer på samarbeten med svenska myndigheter – som det med SCB. De menar att projekt som detta kan främja en gynnsam miljö för civilsamhället, bidra med expertkunskap inom sitt sakområde och dessutom bygga upp en bättre förvaltningskultur i de länder de arbetar i.

– Det finns inga garantier för att våra idéer ska införlivas, men vi kommer att återvända till länderna med nya deltagare och får då möjlighet att följa upp och se om vi har gjort skillnad, säger Lena Bernhardtz.

Kortsiktiga resultat

Den första omgången avslutades i april och redan nu syns kortsiktiga resultat. I Uganda och Tanzania har man gjort en fickbok om jämställdhet. I Palestina har man tagit fram förslag på hur fler kvinnor ska komma ut i arbetslivet och i Bangladesh har man analyserat statistik om barnäktenskap.

Resultaten och analyserna ska dels bli beslutsunderlag för politiker och beslutsfattare i respektive land, men de är också viktiga verktyg för att organisationer som jobbar med jämställdhet och mänskliga rättigheter ska kunna bedriva påverkansarbete. Det är också viktigt för att allmänheten ska kunna utkräva ansvar av sina politiska representanter. 

– Vi samarbetar med statistikbyråer, ministerier och civilsamhället, men i många länder tror man att jämställdhet är en kvinnofråga, säger Lena Bernhardtz.

Björn Widmark