Go to main navigation
Hun Sen

Premiärminister Hun Sen har viftat bort all internationell kritik och sagt att landet kommer att luta sig mot Kina för att fylla de luckor som lämnas när länder i väst drar in sitt bistånd.

Foto: CC www.kremlin.ru

NYHET

Sverige skrotar delar av biståndet till Kambodjas regim

Efter att högsta domstolen i Kambodja upplöst oppositionspartiet svarar nu Sverige med att dra in en stor del av biståndet till landet.

– Det är mycket bra och viktigt, säger Martin Gemzell, Asienchef på Civil Rights Defenders.

Sveriges regering backar från sitt tidigare beslut att förlänga den befintliga biståndsstrategin med Kambodja till efter 2018 års val. I ett pressmeddelande från ambassaden i Phnom Penh meddelas i dag att man inte kommer att fortsätta ge pengar till den kritiserade decentraliseringsreform som man finansierat sedan 1996. Det aktuella avtalet Sida haft med inrikesministeriet till stöd för decentraliseringsarbetet har omfattat 67 miljoner kronor.

– Det är mycket bra och viktigt att Sverige inte resignerar utan inser att vi har en röst som räknas. Vi är en stor givare i Kambodja, säger Martin Gemzell, Asienchef på Civil Rights Defenders.

Gick över gränsen

OmVärlden rapporterade för en månad sedan om hur den svenska regeringen beslutat att förlänga biståndet till Kambodja till efter parlamentsvalet sommaren 2018, trots de senaste årens tydliga autkoritära utveckling under premiärminister Hun Sen. Vid det laget hade den kambodjanska regimen redan stängt ner flera oberoende medier, arresterat oppositionsledaren och sparkat ut demokratiorganisationer ur landet.

Läs mer: "Kambodja på väg mot diktatur"

När Sveriges människorättsambassadör Annika Ben David besökte huvudstaden Phnom Penh kort därefter varnade hon regimen att Sverige skulle tvingas ompröva sitt engagemang i Kambodja om man gick vidare med hoten att upplösa oppositionspartiet.

Trots bannor från omvärlden beslutade högsta domstolen den 16 november att upplösa oppositionspartiet Cambodia National Rescue Party, och då var gränsen för Sveriges del slutligen nådd. Beslutet att stoppa biståndet för decentraliseringsreformen till inrikesministeriet meddelades i dag, den 21 november.

– I och med domstolens beslut att upplösa oppositionen sattes den lokala demokratin ur spel. I alla kommunala församlingar förlorade oppositionspartiets politiker sina platser. De fick väldigt stora framgångar i senaste lokalvalet som nu undanröjs. I det läget känns det inte rätt att ge stöd åt reformarbetet med decentralisering när man på det här väldigt tydliga sättet annullerar valresultatet i kommunerna, säger Göran Holmqvist, Asienchef på Sida.

Naly Pilorge som leder den kambodjanska människorättsorganisationen LICADHO gläds åt beslutet.

– Vi välkomnar Sveriges agerande och hoppas att fler europeiska länder och EU som helhet följer efter för att säkerställa att bilateralt bistånd inte används för att stärka eller legitimera en enpartistat eller orsaka det kambodjanska folket mer skada, säger hon till OmVärlden.

Också USA har reagerat starkt och drar in sin utlovade finansiering för 2018 års parlamentsval. Man har även flaggat för att sanktioner kan följa.

Övriga samarbeten fortsätter

Framtiden är dock fortfarande oklar för de övriga avtal som Sida har med den kambodjanska staten. Genom svenska Skatteverket har man dessutom ett omdebatterat tekniskt stöd till kambodjanska General Departement of Taxes – en myndighet som trakasserar organisationer och medier som är kritiska mot regimen – som tills vidare ligger kvar.

– Vi ser över alla samarbeten i Kambodja så att de är helt i linje med och stärker svenska prioriteringar. Svenskt bistånd måste självklart gynna demokratiska krafter. Vi för en aktiv dialog med Sida och återkommer så snart vi har ytterligare besked, säger Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin.

Göran Holmqvist, Asienchef på Sida, säger att det handlar om att hitta "rätt balansgång".

– Det gäller att dra nytta av de kontaktytor och möjligheter för påverkan som vi har, och då är inte det bästa sättet att bryta alla kontakter med staten. Så man får hitta en balansgång mellan att å ena sidan markera, reagera och avbryta samarbeten, och å andra sidan stå kvar med sitt engagemang och påverka där man kan.

Martin Gemzell på Civil Rights Defenders anser också att Sverige har en fortsatt viktig roll i att trycka på för förändring i Kambodja.

– Nu är det viktigt att Sverige driver på inom EU för att gemensamt sätta press på Kambodja. EU är extremt viktig som exportmarknad för Kambodja. Man exporterar 4 miljarder dollar om året till EU, jämfört med 600 miljoner till Kina, säger han.

Axel Kronholm