Go to main navigation
Margot Wallström och Isabella Lövin

Biståndsminister Isabella Lövin och utrikesminister Margot Wallström vill för utvecklings- med fredsarbetet närmare varandra.

Foto: Pressbild/Johannes Jansson

Nyhet

Sverige satsar på långsiktiga fredslösningar

Utrikesdepartementet inrättar en ny stödfunktion för att samordna bistånd med fredsinsatser i världens konfliktområden. Syftet är att Sverige bättre ska driva på arbetet med långsiktiga konfliktlösningar, bland annat genom ökat kvinnligt deltagande.

Sedan den 1 januari 2017 har en ny stödfunktion för diplomati i konfliktsituationer inrättats vid Utrikesdepartementet. I ett pressmeddelande understryker biståndsminister Isabella Lövin att en fungerande samordning av utvecklingsinsatser och fredsinsatser är avgörande för att fred ska kunna skapas långsiktigt i världens oroshärdar.

– För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt, behöver vi stärka vår förmåga att bidra till hållbar fred. Väpnade konflikter ger upphov till negativa spiraler som är svåra att vända och resulterar alltid i stort mänskligt lidande, säger Isabella Lövin.

Regeringen vill genom stödfunktionen dra lärdomar av Sveriges erfarenheter av arbete med konflikthantering i länder såsom Colombia, Filipinerna och Somalia och med hjälp av en handfull särskilt rekryterade diplomater sprida dessa kunskaper till Sveriges ambassader i världens konfliktområden.

Stödjer öppna fredsprocesser

Regeringens målsättning är att inkludera fler i fredsprocesser. I enlighet med Sveriges feministiska utrikespolitik driver man särskilt på för att kvinnor ska delta. En annan grupp som lyfts fram är lokala fredsbyggare. Framtidens fredsavtal bör byggas nerifrån med hjälp av konfliktens offer istället för att enbart fokusera på de stridande parterna, tycker utrikesminister Margot Wallström.

– Med den fredsfrämjande satsningen vässas hela utrikesförvaltningens förmåga att bidra till hållbara och inkluderande fredsprocesser, säger hon.

Daniel Fjellborg