Go to main navigation
Zambia Skola barn

Zambiska skolbarn fick mjölk av svenska Tetra Pak. 

Foto: Jens Kaleane

Tetra Paks nya marknad – 70 miljoner skolbarn i världen

Hur blev mjölkdrickande skolbarn i Zambia en viktig målgrupp för svenska Tetra Pak?

Tetra Paks Sida-projekt gick ut på att zambiska barn vid 39 skolor fick mjölk tre gånger veckan i förpackningar med företagets logga på.

”Milk for Schools” bedrevs i samverkan med WFP (World Food Programme) och zambiska staten och chefen för Tetra Pak i södra Afrika deklarerade stolt att mjölk ”är den mest näringsrika föda som finns att tillgå”. Utvärderingen visar att projektet ledde till att barnens närvaro i skolan ökade med 7 procent samtidigt som deras ”body mass index” ökade med 8 procent. Projektet kostade 1 miljon US-dollar, en summa som Sida och Tetra Pak delade på.

När Sidas finansiering avslutades försvann emellertid mjölken till skolbarnen. Från Tetra Paks horisont var dock projektet i Zambia bara en del av en betydligt större satsning. I fler än 50 länder får i dag skolbarn mjölk eller annan dryck i Tetra Pak-förpackningar. Oftast betalas dryckerna av staterna själva, men ibland bidrar olika biståndsgivare till finansieringen.

– Våra förpackningar når 70 miljoner skolbarn, säger Katarina Eriksson, vid Tetra Laval.

Tetra Pak är även initierat ett nytt projekt som är finansierat av Sida. Det handlar om stöd till lokala mjölkproducenter genom att bygga insamlingscentraler där mjölk testas och kyls ner.

Agneta Carleson
Mats Wingborg